Van onze partner Robeco

Robeco

Zzp: Zelfstandige Zonder Pensioenopbouw

15 maart 2017 15:23

Zzp: Zelfstandige Zonder Pensioenopbouw
Beeld © anp

Een zzp'er is zelf verantwoordelijk voor zijn pensioenopbouw. Maar een groot deel van de zelfstandigen zet helemaal niets opzij voor de oude dag en daarvoor hebben ze verschillende redenen. Lees verder voor de analyse van Robeco.

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1 miljoen zzp'ers. Uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam naar voren dat meer dan de helft van de zzp'ers helemaal niets doet aan hun pensioenvoorziening.

Deze groep ontvangt dan na het bereiken van de AOW-leeftijd alleen een AOW-uitkering. Die varieert afhankelijk van de persoonlijke situatie momenteel van ruim 600 tot bijna 1.400 euro netto per maand. Ter vergelijking: het CBS berichtte in 2016 dat een voltijd zzp'er gemiddeld 37.000 euro per jaar verdiende. Dat is ruim 3.000 euro per maand.

Om hetzelfde leven te kunnen blijven leiden na de AOW-leeftijd moet er dus een aanzienlijke pensioenvoorziening worden opgebouwd.

Pensioenopbouw zzp-ers

Er zijn verschillende redenen waarom zzp'ers niets of nauwelijks iets doen aan hun eigen pensioenopbouw. Uit de studie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt naar voren dat de pensioenopbouw van zzp'ers gevoelig is voor de economische situatie. In economisch mindere tijden houden veel zzp'ers geen geld over om voor de oude dag opzij te zetten.

Ook speelt mee, dat zelfstandigen soms andere prioriteiten hebben dan hun pensioenvoorziening, zoals investeringen in het eigen bedrijf. Ook kan het zijn dat zij de eigen woning als een soort oudedagsvoorziening beschouwen. Dan moet die eigen woning echter wel op enig moment te gelde worden gemaakt, lees: verkocht worden.

Uitstelgedrag

Behalve financiële factoren zijn er ook andere redenen waarom een aantal zzp'ers geen pensioen opbouwt. Als voorbeeld wordt in de studie genoemd dat de keuzes rondom de pensioenopbouw complex zijn en dat het lastig is om een goed beeld te krijgen van de inkomsten die zelfstandigen pas over een heel lange tijd nodig hebben. Dat schrikt zzp'ers af.

Daarnaast vertonen veel zzp'ers uitstelgedrag en schuiven het regelen van hun pensioenvoorziening voor zich uit.

Herkent u zich hierin? Klik dan hier om op de hoogte te blijven van artikelen met uitleg over wat zzp'ers nu kunnen doen om hun pensioenvooruitzichten te verbeteren.

Belangrijke informatie:
Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Bron: Robeco

Gerelateerde artikelen

Robeco

Meer Robeco