Van onze partner Robeco

Robeco

Regeerakkoord: heffingsvrij vermogen verhoogd

17 oktober 2017 10:19

Regeerakkoord: heffingsvrij vermogen verhoogd

Een van de zaken waar spaarders en beleggers verheugd op gereageerd hebben bij de presentatie van het nieuwe regeerakkoord, is dat het heffingsvrije vermogen in de vermogensrendementsheffing is verhoogd van 25.225 euro naar 30.000 euro per persoon (60.000 euro per paar).

Vanaf dit jaar wordt er al – in plaats van het lang gebruikte forfaitaire rendement van 4% - gewerkt met verschillende, oplopende percentages. De aanname is dat hoe hoger het belegde vermogen is, hoe hoger het mogelijke rendement. Daar is echter lang niet iedereen blij mee, zoals onlangs nog bleek bij een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam onder spaarders en beleggers. Naarmate het vermogen van Nederlanders toeneemt, neemt het gevoel van onrechtvaardigheid bij mensen toe en volgen concrete acties om minder belasting te betalen, zo bleek uit het onderzoek.

Meest zichtbaar

De gedragseffecten zijn het meest zichtbaar bij de vermogens tussen de 500.000 en 1 miljoen euro. Deze groep vermogenden benut alle mogelijkheden om de belastingdruk in box 3 te verlagen en/of het rendement op het vermogen te verhogen. En dat kan ook ongewenste gevolgen hebben als er daarvoor meer risico’s worden genomen.

Grootste pijn

De grootste pijn van de vermogensrendementsheffing zit bij de groep spaarders met een vermogen tot ongeveer 200.000 euro. In deze groep bestaat het vermogen veelal uit spaargeld dat bestemd is als appeltje voor de dorst. Belastingplichtigen willen of kunnen daarmee vaak geen risico nemen. En vaak ontbreekt het ze aan kennis om de fiscale mogelijkheden te benutten om de belastingdruk te verlagen. Als het uitgangspunt in het Nederlandse fiscale stelsel is dat de sterkste schouders de zwaarste last moeten dragen, dan toont het onderzoek aan dat de vermogensrendementsheffing averechts werkt.

Onrechtvaardig

De meeste mensen – zo bleek uit het onderzoek - hebben geen bezwaren tegen het betalen van belasting over hun vermogen. Wel is de meerderheid van mening dat de huidige box 3-belasting onrechtvaardig is. Ook nu de vaste forfaitaire heffing dit jaar is vervangen door een heffing die afhankelijk is van de hoogte van het vermogen, blijven de bezwaren van velen overeind. Het is overigens opvallend dat bijna alle deelnemers minder rendement op hun vermogen zeggen te behalen dan de wetgever veronderstelt, zelfs als ze bereid zijn om meer risico te nemen.

Meer risico

De belastingheffing is niet zelden hoger dan het rendement. Met name bij de vermogens tot 500.000 euro geeft 30%-40% van de beleggers aan een risico te nemen louter vanwege de belastingheffing. Zonder belastingheffing zouden deze personen niet het risico hebben willen lopen dat ze nu lopen.

Werkelijk behaald rendement

Het merendeel van de in het UvA-onderzoek geënqueteerden met een vermogen onder de 1 miljoen euro geeft de voorkeur aan een vermogensrendementsheffing die is gebaseerd op het werkelijk behaalde rendement. In het regeerakkoord is nu ook opgenomen dat een vermogensrendementsheffing op basis van het werkelijk rendement tijdens de regeerperiode van het nieuwe kabinet zal worden uitgewerkt.

Bronnen: www.kabinetsformatie2017.nl; UvA; Bond voor Belastingbetalers, ‘Oproep voor deelname aan onderzoek naar gedragseffecten van box’.

Belangrijke informatie: 
Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Bron: Robeco

 

 

Gerelateerde artikelen

Robeco

Meer Robeco