Van onze partner Robeco

Robeco

Nederlandse verkiezingen: wat is de invloed op de markt?

Lukas Daalder • 16 maart 2017 11:11

Nederlandse verkiezingen: wat is de invloed op de markt?
Beeld © ANP

Als je afgaat op het aantal cameraploegen dat de afgelopen dagen door Nederland trok, zoekende naar die boze PVV-stemmers voor duiding, krijg je wellicht het gevoel dat Nederland er internationaal echt toe doet. Lukas Daalder van Robeco geeft zijn analyse van de verkiezingen en beschrijft de grafiek van de dag.

Voor de Nederlandse politiek en het toekomstige beleid is de uitslag zeker van doorslaggevend belang, maar wie denkt dat financiële markten er zich heel veel van aan zullen trekken, heeft het waarschijnlijk bij het verkeerde eind.

Bron: Bloomberg, Robeco

Niet dat er géén reactie in de financiële markten is geweest, dat is ook wat overdreven. Zo reageerde de valutamarkten positief toen om negen uur op basis van de eerste exit poll bleek dat de PVV niet de grootste partij was geworden. Per saldo steeg de Europese munt gisteren 1,2 cent ten opzichte van de dollar. Kijken we echter naar de beweging van de euro gedurende de dag, blijkt dat het grootste deel van deze winst samenhing met het rentebesluit van de Federal Reserve, dat om zeven uur Nederlandse tijd werd bekendgemaakt. De winst die samenhing met de Nederlandse verkiezingsuitslag bedroeg op zijn gunstigst berekend 0,3 cent. Niet bepaald een uitslag waar de markt doorgaans van wakker ligt.

Ook de Europese obligatiemarkt liet deze morgen duidelijk een teken van ontspanning zien. Zo is het renteverschil tussen de Duitse de Franse kapitaalmarktrente deze morgen tijdelijk met 4 basispunten teruggelopen. 4 basispunten is financiële markten nerd speak voor 0,004%. Is dat veel? De beste manier om dat te beantwoorden is de grafiek van de renteverschillen ten opzichte van Duitsland te laten zien, zoals in de grafiek hieronder.

Zeker, de laatste beweging is naar beneden, maar als ik deze grafiek over twee maanden laat zien en vraag om dan het moment van de verkiezingen aan te geven, gaat dat niet lukken, vermoed ik zo. Het is meer ruis dan dat er nou sprake is van een sterke sentimentsomslag. De Nederlandse kapitaalmarktrente liep overigens slechts met twee basispunten terug ten opzichte van Duitsland: ook dat is nou niet echt een vetpot.

Franse obligatiemarkt profiteert van verkiezingsuitslag


Bron: Bloomberg

Aandelen dan? Tsja, ook dat is discutabel. Dat de Europese beurzen vandaag hoger staan is makkelijk vast te stellen, maar in hoeverre dit een verkiezingseffect is, of de weerslag van het hogere slot in de VS is open voor interpretatie. Het is in elk geval niet zo dat de Nederlandse beurs het vandaag een stuk beter doet dan de andere Europese markten: we zijn eerder de middenmoter. Hiermee wijkt het beeld van vandaag niet echt af van wat we in het verleden hebben gezien rond Nederlandse verkiezingen.

In onderstaande grafiek heb ik gekeken naar de frequentieverdeling van het verschil van de Nederlandse beurs en de bredere Europese markt. Je ziet een soort normaal verdeling: Nederland doet het ongeveer even goed of slecht als de bredere Europese markt, maar op dagbasis kunnen er best wel wat verschillen bestaan. Die verschillen komen echter steeds minder vaak voor naarmate je bij de grotere uitslagen uitkomt. De pijlen in de grafiek geven de relatieve beursbewegingen weer ten tijde van de vorige acht verkiezingsuitslagen. Ook hier zie je dat de Nederlandse verkiezingen eigenlijk niet meer dan ruis is en dus niet echt een grote rol speelt op de financiële markten.

 

Dus ja, als je er je best voor doet, kan je de uitslag van de Nederlandse verkiezingen terugvinden in de financiële markten. Je hebt er alleen wel een vergrootglas bij nodig. Van een historische uitslag in financiële markten is zeker geen sprake en daarin wijken deze verkiezingen weinig af van wat we in het verleden hebben gezien. Dat doet uiteraard weinig af aan het belang van de verkiezingen voor Nederland zelf: ik ben in elk geval blij dat de ‘wrong kind of populism’ niet gewonnen heeft, om Mark Rutte aan te halen.

Wat dan wel de vraag oproept wat de ‘right kind of populism’ precies zou zijn… 

Gerelateerde artikelen

Robeco

Meer Robeco