Van onze partner Robeco

Robeco

Moet ik belasting betalen over dividend?

24 oktober 2017 17:23

Moet ik belasting betalen over dividend?

Alle landen hebben verschillende regels voor dividendbelasting. In Nederland houden beleggingsfondsen bijvoorbeeld de dividendbelasting automatisch in. Als particuliere belegger kan je die vaak terugvorderen. Robeco legt uit.

Over ontvangen dividend moet belasting betaald worden. In Nederland is het tarief voor dividendbelasting 15%. Bedrijven houden die belasting zelf in over het dividend dat ze uitkeren. In Nederland geregistreerde beleggingsfondsen hoeven deze belasting niet te betalen. Omdat beleggers die in deze fondsen beleggen wel belastingplichtig zijn, houden fondsaanbieders de dividendbelasting in. Als belegger in die fondsen kun je die ingehouden belasting verrekenen met de te betalen inkomsten- of vennootschapsbelasting

Dividendbelasting Luxemburgse fondsen

Let wel, sommige beleggingsfondsen van Nederlandse fondshuizen staan geregistreerd in andere landen. Robeco beheert bijvoorbeeld enkele Luxemburgse fondsen. Deze fondsen vallen onder een ander fiscaal regime en moeten wel belasting betalen over de dividenden die ze ontvangen. Luxemburgse fondsen houden dan ook geen dividendbelasting in voor hun beleggers. Je fiscaal adviseur of de Belastingdienst kan je meer vertellen over dividendbelasting en beleggingsfondsen.

Verschil Nederlandse en Luxemburgse Robeco-fondsen

Een ander verschil tussen de Nederlandse en Luxemburgse beleggingsfondsen van Robeco is de frequentie waarmee dividend wordt uitgekeerd. Een fonds dat geregistreerd staat in Nederland keert gebruikelijk eenmaal per jaar dividend uit, terwijl dat voor Luxemburgse fondsen vaak elk kwartaal is. Net als bij andere beleggingsfondsen zal de waarde van je investering fluctueren. Het is dan ook zaak om alleen te gaan beleggen met geld dat je voor langere tijd kunt missen als je bereid bent om risico te nemen met je vermogen en een buffer hebt voor onverwachte tegenvallers. Ontdek de dividend uitkerende fondsen van Robeco of kijk hoe vaak en hoeveel dividend de Robeco-fondsen uitkeren.

Belangrijke informatie:
Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Bron: Robeco

 

Robeco

Meer Robeco