Van onze partner Robeco

Robeco

Dividend: een relatief stabiel inkomen uit je beleggingen

03 november 2016 13:44

Dividend: een relatief stabiel inkomen uit je beleggingen

In een tijd van lage rentes is dividend voor menig belegger een zeer welkome vorm van rendement. Zeker voor die beleggers die de voorkeur geven aan een betrekkelijk stabiele aanvulling op bijvoorbeeld hun pensioen.

Dividend wordt aan aandeelhouders betaald uit de winst van een bedrijf. Op het moment dat je bijvoorbeeld als aandeelhouder 1 procent kwartaaldividend in contanten of in aandelen krijgt uitgekeerd, zakt de koers van het aandeel theoretisch met ongeveer datzelfde percentage. In de praktijk kan de beurs dat effect versterken (negatieve beurs) of juist verminderen (positieve beurs). In die zin is dividend een sigaar uit eigen doos, want je ontvangt dividend dat kort daarvoor nog deel uitmaakte van de koers.

Geen verplichting

Het betalen van dividend is voor een beursgenoteerd bedrijf geen verplichting. Daarin onderscheidt dividend zich van bijvoorbeeld de couponrente op een obligatie. De uitgevende instelling van een obligatie is immers verplicht om die coupon uit te betalen, een beursgenoteerd bedrijf is niet verplicht om dividend uit te keren.

In het geval van beleggingsfondsen zijn er twee groepen:

  • beleggingsfondsen die de dividenduitkeringen die zij zelf ontvangen van de bedrijven of obligaties waarin zij beleggen, verplicht doorgeven aan hun klanten, en
  • beleggingsfondsen die deze ontvangen dividenden in het fonds moeten houden en dus meteen herinvesteren. Dat wordt bij de oprichting van zo’n beleggingsfonds bepaald.

Mooie inkomstenstroom

Of dividenduitkerende fondsen een goede beleggingsoplossing zijn, hangt uiteraard ook af van uw beleggingsdoel en -horizon. Een cashdividend van 3 tot 4% per jaar kan in de huidige omgeving van weinig inflatie en een lage rente een mooie inkomstenstroom opleveren, zeker in een levensfase waarin de behoefte aan stabiele inkomsten toeneemt.  Als u met pensioen gaat en uw inkomsten gaan dalen,  is het prettig om betrekkelijk stabiele inkomsten te ontvangen in de vorm van cashdividend.

Voor beleggers die vermogen hebben opgebouwd en niet steeds stukjes van dat vermogen willen verkopen (en daardoor kosten maken), is beleggen in fondsen die dividend uitkeren, een aantrekkelijke oplossing. Cashdividend ontvang je immers zonder kosten. Wie nog druk bezig is met vermogen op te bouwen voor een latere levensfase, zal wellicht niet kiezen voor cash, maar het dividend liever herinvesteren, waardoor het ‘rente-op-rente’ effect zijn werk kan doen.

Keuze uit zo’n 25 fondsen

Bij Robeco kunt u kiezen uit zo’n 25 beleggingsfondsen die dividend uitkeren, waarbij u zelf kunt aangeven of u het dividend cash wilt ontvangen of (zoals standaard gebeurt bij Robeco) wilt herbeleggen. Het gaat hier om aandelen-, vastgoed- en obligatiefondsen. In het beleggingsbeleid van die fondsen is een belangrijke plaats ingeruimd voor bedrijven die relatief veel dividend uitkeren en dat met de nodige regelmaat doen.

Kijk voor al onze dividenduitkerende fondsen op www.robeco.nl/dividend

Belangrijke informatie:
Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit FinanciĆ«le Markten te Amsterdam.

Bron: Robeco

Gerelateerde artikelen

Robeco

Meer Robeco