Van onze partner Robeco

Robeco

Chinees onzekerheidsbeleid met een korreltje zout

Jeroen Blokland • 19 januari 2017 10:55

Chinees onzekerheidsbeleid met een korreltje zout

In China doen ze dingen vaak een beetje anders. Dat geldt ook voor de economie. In de laatste twee jaar schommelde, als je daar al van mag spreken, de economische groei tussen de 6.7% en 7.0%. De Chinese groei is dus én heel hoog én heel stabiel. Van onzekerheid is, in deze centraal geleide economie, blijkbaar geen sprake. Jeroen Blokland van Robeco bespreekt zijn grafiek van dag.

Was het maar waar. Het gaat hier om de, door de overheid, gerapporteerde groeicijfers, waarvan we inmiddels weten dat we ze met een korreltje zout moeten nemen. Achter de schermen is wel degelijk sprake van twijfel. Sterker nog, de grafiek hierboven laat zien dat de onzekerheid over het Chinese economische beleid in meer dan 20 jaar niet zo groot is geweest.

De grafiek geeft de ‘economic policy uncertainty index’ weer, vrij vertaald de economische onzekerheid die samenhangt met het gevoerde beleid. Om de indexwaarde vast te stellen wordt gekeken naar de mate waarin economen verschillen in hun verwachtingen over de Chinese economie, maar ook naar het aantal krantenartikelen dat over economische onzekerheid gaat Dat klinkt misschien apart, maar juist in een land waar de officieel gerapporteerde cijfers niet betrouwbaar zijn, is anekdotische ‘bewijsvoering’ natuurlijk heel nuttig. In het afgelopen jaar is het aantal onzekerheidsartikelen explosief gestegen met als gevolg dat de index meer dan vervijfvoudigd is. Daarmee is de onzekerheid in China over het economische beleid hoger dan bijvoorbeeld Frankrijk en Italië, toch ook geen modellanden als het om stabiliteit gaat.

De oorzaak? Schuld. De Chinese economie drijft al jaren voor een groot deel op leningen. De Chinese overheid gebruikt, en reguleert uiteraard, leningen als een soort gaspedaal om de economische groei te controleren. Meer gas betekent meer groei. Maar, zoals de figuur hieronder laat zien, drukt de overheid het gaspedaal de laatste jaren steevast volledig in. Met uitzondering van 2008 (kredietcrisis) groeide de schuld van het Chinese bedrijfsleven in de laatste tien jaar steevast meer dan economie. Er moet steeds meer schuld bij om dat hoge groeipercentage vast te houden.

Zo’n schuldgedreven groeimodel kan niet eeuwig doorgaan. Sinds het begin van dit millennium is de totale schuld als percentage van het BBP verdubbeld tot bijna 300%. Dat is zelfs voor een snelgroeiende economie als die van China hoog. En dat brengt me terug bij de economic policy uncertainty index. Het feit dat de overheid leningen steeds minder kan inzetten om de economische groei te stimuleren, zorgt voor meer onzekerheid. Een gebrek aan alternatieven roept bovendien de vraag op wanneer en met hoeveel de Chinese groei afneemt. De overheid streeft grofweg naar elk jaar een half procentje minder, maar hoe dat precies te bewerkstelligen, is onduidelijk. Met als gevolg dat de onzekerheid over het economische beleid in rap tempo toeneemt.


Positief puntje is nog wel dat de Chinese overheid erg kundig is gebleken om lastige vraagstukken voor zich uit te duwen. In het Engels hebben ze daar een mooi gezegde voor; ‘kicking the can down the road.’

Bron: http://www.policyuncertainty.com/index.html

 

Gerelateerde artikelen

Robeco

Meer Robeco