Van onze partner

Start-ups en corporates zorgen samen voor disruptie

06 juni 2017 15:57

Beeld ©

“Waar het vaak bij grote bedrijven ontbreekt aan innovatieve slagkracht, zetten startups hun vaak ongeremde creatieve slagkracht om in baanbrekende ideeën.”

Pieter Paul van Oerle die aan het roer staat van de Accenture Innovation Awards, vertelt hoe het meedoen aan de startupcompetitie kan leiden tot een succesverhaal voor beide partijen: van innovatie tot opschaling.

Hoe vinden jullie al die innovatieve partijen?
“Het hele jaar door zoeken en traceren we start-ups op de meest belangrijke groei- en innovatiegebieden. We noemen dit innovation scouting. Door daarnaast veel samenwerkingen aan te gaan en deel te nemen aan innovatienetwerken, bevinden we ons temidden van het innovatie ecosysteem in Nederland.  Door in dat middelpunt van innovatie te staan, genereren we met de organisatie van deze competitie zo’n duizend innovatieve startups per jaar.”

Wat voor samenwerkingen gaat het om?
“Op elk innovatiegebied hebben wij netwerkpartners; op gebied van robotica werken we bijvoorbeeld samen met YES!Delft en Robovalley. Daarnaast doen wij met behulp van professoren deskresearch, zodat we een breed scala aan innovaties kunnen vinden. Een voorbeeld is ook ons eigen internationale Accenture netwerk, waardoor we ook buiten Nederland sterke vernieuwers zien.”

Wat hebben jullie klanten hieraan?
“Alle grote Nederlandse organisaties, bedrijven en overheden moeten versneld innoveren om relevant te blijven. Het is voor hen enorm waardevol om op de hoogte te zijn van vernieuwers in hun markt. Een klant en relatie van ons zei dat onlangs treffend: “Juist de samenwerking tussen start-ups en corporates is belangrijk, wil je in de fintech-industrie overleven”, aldus Mark Boerekamp, Executive Innovatie bij APG.
Accenture is een partij die deze twee werelden verbindt. Door de innovatiekracht van start-ups te combineren met de ervaring en schaalgrootte van grote, veelal internationale bedrijven, kan innovatie versnellen. Daarnaast kunnen we richting een samenwerking beide partijen begeleiden van de kennismakingsfase tot het doen van eventuele pilots en ontwikkelen van prototypes.”

Waarom hebben corporates en start-ups elkaar hiervoor nodig?
“Typisch gezien hebben grote organisaties beperkte innovatiekracht, omdat het uitwerken en valideren van ideeën vaak een langdurig proces is. Start-ups hebben juist veel innovatiekracht, omdat er geen oude tradities of legacy IT-systemen zijn waar rekening mee moet worden gehouden. Daardoor kan een start-up innovatie stimuleren, terwijl de corporate een start-up ondersteunt in het opschalen.”

Wat is een voorbeeld van zo’n succesvolle combinatie?
“Een mooi voorbeeld hiervan is een initiatief dat Accenture samen met Achmea heeft opgericht: Homies, een innovatief alarmsysteem dat brand en inbraak signaleert en omwonenden alarmeert. Voor de hardware van dit systeem hebben we bij een samenwerking met een Scandinavische start-up. Binnen een maand lag er een werkend systeem dat inspeelt op een belangrijke basisbehoefte: een veilig thuis.”

Wat zijn de succesfactoren in een samenwerking tussen start-up en corporate?
“Het is belangrijk om snel tot actie over te gaan, en niet te lang in een overlegmodus te blijven stilstaan. Soms moet je gewoon doen. De focus ligt na de start vaak op een pilot, waar in de meeste gevallen het resultaat heel positief is.”

Wat kunnen start-ups en corporates elkaar leren?
“Start-ups helpen veelal bij vernieuwing van processen, corporates zijn ervaren in de markt. Vaak zien we ook dat een start-up wordt geholpen in de cashflow en het bereik, waardoor een samenwerking kan leiden tot het betreden van een nieuwe markt.”

Kan een corporate door samen te werken met een start-up meer disruptie creëren?
“Absoluut. De natuur van een corporate is vaak dat disruptieve ideeën vertraagd worden omdat een disruptieve dienst vaak haaks staat op de kernbusiness. Binnen een oude structuur is het positieve effect van een disruptieve dienst ook lastiger te bewijzen. Middels samenwerking met een startup zijn eenvoudig nieuwe werkmethoden te testen.”

Hoe komen die verbindingen tot stand?
“Door mee te doen aan de Innovation Awards worden startups gezien door professionals uit het hele bedrijfsleven. Je hoeft de Innovation Awards dus niet eens te winnen om al voordeel te halen uit participatie. Door het jaar heen vormen meetups, dragon’s dens en innovatiebijeenkomsten met deze experts onderdeel van het Innovation Awards programma. Daarnaast stellen we onze klanten op hun verzoek ook regelmatig voor aan de meest veelbelovende innovaties met mogelijke impact of potentie voor de betreffende partij. Dat zijn hele leuke en dynamische ontmoetingen en gesprekken om te mogen faciliteren, met soms verrassende uitkomsten.”

Ook een innovatief idee? Meld je dan nu aan voor de Innovation Awards 2017.

Pieter Paul van Oerle die aan het roer staat van de Accenture Innovation Awards, vertelt hoe het meedoen aan de startupcompetitie kan leiden tot een succesverhaal voor beide partijen: van innovatie tot opschaling.

Hoe vinden jullie al die innovatieve partijen?
“Het hele jaar door zoeken en traceren we start-ups op de meest belangrijke groei- en innovatiegebieden. We noemen dit innovation scouting. Door daarnaast veel samenwerkingen aan te gaan en deel te nemen aan innovatienetwerken, bevinden we ons temidden van het innovatie ecosysteem in Nederland.  Door in dat middelpunt van innovatie te staan, genereren we met de organisatie van deze competitie zo’n duizend innovatieve startups per jaar.”

Wat voor samenwerkingen gaat het om?
“Op elk innovatiegebied hebben wij netwerkpartners; op gebied van robotica werken we bijvoorbeeld samen met YES!Delft en Robovalley. Daarnaast doen wij met behulp van professoren deskresearch, zodat we een breed scala aan innovaties kunnen vinden. Een voorbeeld is ook ons eigen internationale Accenture netwerk, waardoor we ook buiten Nederland sterke vernieuwers zien.”

Wat hebben jullie klanten hieraan?
“Alle grote Nederlandse organisaties, bedrijven en overheden moeten versneld innoveren om relevant te blijven. Het is voor hen enorm waardevol om op de hoogte te zijn van vernieuwers in hun markt. Een klant en relatie van ons zei dat onlangs treffend: “Juist de samenwerking tussen start-ups en corporates is belangrijk, wil je in de fintech-industrie overleven”, aldus Mark Boerekamp, Executive Innovatie bij APG.
Accenture is een partij die deze twee werelden verbindt. Door de innovatiekracht van start-ups te combineren met de ervaring en schaalgrootte van grote, veelal internationale bedrijven, kan innovatie versnellen. Daarnaast kunnen we richting een samenwerking beide partijen begeleiden van de kennismakingsfase tot het doen van eventuele pilots en ontwikkelen van prototypes.”

Waarom hebben corporates en start-ups elkaar hiervoor nodig?
“Typisch gezien hebben grote organisaties beperkte innovatiekracht, omdat het uitwerken en valideren van ideeën vaak een langdurig proces is. Start-ups hebben juist veel innovatiekracht, omdat er geen oude tradities of legacy IT-systemen zijn waar rekening mee moet worden gehouden. Daardoor kan een start-up innovatie stimuleren, terwijl de corporate een start-up ondersteunt in het opschalen.”

Wat is een voorbeeld van zo’n succesvolle combinatie?
“Een mooi voorbeeld hiervan is een initiatief dat Accenture samen met Achmea heeft opgericht: Homies, een innovatief alarmsysteem dat brand en inbraak signaleert en omwonenden alarmeert. Voor de hardware van dit systeem hebben we bij een samenwerking met een Scandinavische start-up. Binnen een maand lag er een werkend systeem dat inspeelt op een belangrijke basisbehoefte: een veilig thuis.”

Wat zijn de succesfactoren in een samenwerking tussen start-up en corporate?
“Het is belangrijk om snel tot actie over te gaan, en niet te lang in een overlegmodus te blijven stilstaan. Soms moet je gewoon doen. De focus ligt na de start vaak op een pilot, waar in de meeste gevallen het resultaat heel positief is.”

Wat kunnen start-ups en corporates elkaar leren?
“Start-ups helpen veelal bij vernieuwing van processen, corporates zijn ervaren in de markt. Vaak zien we ook dat een start-up wordt geholpen in de cashflow en het bereik, waardoor een samenwerking kan leiden tot het betreden van een nieuwe markt.”

Kan een corporate door samen te werken met een start-up meer disruptie creëren?
“Absoluut. De natuur van een corporate is vaak dat disruptieve ideeën vertraagd worden omdat een disruptieve dienst vaak haaks staat op de kernbusiness. Binnen een oude structuur is het positieve effect van een disruptieve dienst ook lastiger te bewijzen. Middels samenwerking met een startup zijn eenvoudig nieuwe werkmethoden te testen.”

Hoe komen die verbindingen tot stand?
“Door mee te doen aan de Innovation Awards worden startups gezien door professionals uit het hele bedrijfsleven. Je hoeft de Innovation Awards dus niet eens te winnen om al voordeel te halen uit participatie. Door het jaar heen vormen meetups, dragon’s dens en innovatiebijeenkomsten met deze experts onderdeel van het Innovation Awards programma. Daarnaast stellen we onze klanten op hun verzoek ook regelmatig voor aan de meest veelbelovende innovaties met mogelijke impact of potentie voor de betreffende partij. Dat zijn hele leuke en dynamische ontmoetingen en gesprekken om te mogen faciliteren, met soms verrassende uitkomsten.”

Ook een innovatief idee? Meld je dan nu aan voor de Innovation Awards 2017.