E-health oplossing voor nierpatiënten en naasten

30 juli 2018 14:50

Beeld ©

Of iemand nu al jaren dialyseert of net de diagnose nierschade heeft gekregen, je wordt geconfronteerd met vragen waarop je een goed antwoord wilt - liefst van een expert of een ervaringsdeskundige.

Met deze behoefte in het achterhoofd bundelden de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland hun krachten en werd nieren.nl ontwikkeld: een informatief en interactief online platform voor nierpatiënten, hun naasten en andere betrokkenen. 

Op het platform, dat is ontwikkeld in samenwerking met creatief IT-bedrijf Hoppinger, wordt expert content en usergenerated content samengebracht, waardoor gebruikers op een eenvoudige manier in hun complete informatie- en interactiebehoefte worden voorzien.

“Het platform groeit iteratief, maar moest uiteraard wel van meet af aan van hoog niveau zijn. Want als het om zo’n persoonlijk en precair onderwerp gaat, is het belangrijk om vanaf dag één het vertrouwen van de gebruikers te krijgen. Door een complete informatievoorziening, door een veilige en betrouwbare omgeving te bieden om persoonlijke en medische gegevens uit te wisselen, en door eenvoud in gebruik”, aldus Matthijs Stam van Hoppinger. “De uitdaging was dus om een flexibele eerste release van het platform neer te zetten, waarvan de informatiestructuur en de technische architectuur het mogelijk maken om de komende jaren steeds verder te groeien. Op deze manier kunnen we het platform laten meebewegen met de veranderende wensen en inzichten in de toekomst”.

De website is opgebouwd uit meerdere componenten, waarbij Drupal 8 het management van de content verzorgt: een tussenlaag die content samenbrengt met andere content- en databronnen en via de interface de eindgebruiker. Deze structuur maakt het mogelijk om met die content te interacteren, user generated content toe te voegen en onderlinge interacties aan te gaan tussen gebruikers. En dat op een manier waarop het voor de eindgebruiker heel eenvoudig lijkt. Bartho Hengst, projectleider namens Nieren.nl: “Feitelijk is het een platform waarin meerdere applicaties samenwerken.

Drupal 8 is de centrale applicatie voor de grote bibliotheek op nieren.nl en doet hier wat Drupal heel goed kan: het professioneel managen van content. Omdat er meer applicaties samenwerken op nieren.nl hebben we de front-end in React ontwikkeld. Deze combinatie blijkt erg krachtig, maar is ook nog jong. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Drupal community nog meer ervaring krijgt bij dit soort innovatieve inpassingen van Drupal 8 als onderdeel van een breder applicatielandschap.”

De geavanceerde indeling van het platform bevat verschillende beveiligingsniveaus om gegevens logisch van elkaar te scheiden, wat de veiligheid en stabiliteit verhoogt. Ook wordt vrijwel alle content automatisch ‘gelabeld’ op basis van de Thesaurus Zorg en Welzijn, wat zorgt voor intelligente koppelingen tussen verschillende soorten content én deelnemers. Samen met de semantische zoekfunctie helpt dat bezoekers bij het vinden van de juiste informatie.

Nieren.nl - eind april 2018 gelanceerd - heeft inmiddels honderden actieve deelnemers, en hoopt uiteindelijk zo veel mogelijk nierpatiënten en hun naasten te kunnen bereiken. Matthijs Stam: “Het ontwikkelen van nieren.nl was een uitdagende case voor ons waar we trots op zijn: het is een perfecte combinatie van een betekenisvol platform voor de gebruikers met een geweldige mate van technische complexiteit achter de schermen.

De website heeft een robuuste basis die we kunnen blijven doorontwikkelen, en een e-health oplossing als deze zal in de toekomst logischerwijs ook andere dergelijke organisaties kunnen bedienen.”