Van onze partner

Consumentenvertrouwen moet uitgangspunt van innovatie worden

11 april 2018 17:39

Beeld ©

Hoe zorg je ervoor dat consumenten vertrouwen houden in digitalisering terwijl die sneller gaat dan velen kunnen bijhouden? Achmea, KPN, Schiphol en Rabobank denken daar samen over na. Volgens hen moet het bedrijfsleven dringend tot actie overgaan om succesvol te blijven innoveren.

Dat de digitalisering veel kansen biedt, dat weten we allemaal. Er ontstaan veel nieuwe diensten en voor de uitvoering daarvan zijn minder mensen nodig dan voor traditionele services. Klantrelaties worden ondertussen intensiever, mede doordat er meer klantendata beschikbaar is. Het gebruik van die data heeft gevolgen. De wijze waarop ermee wordt omgesprongen heeft onder meer invloed op het vertrouwen dat mensen hebben in de technologische vooruitgang. 

Spanningsveld
De groeiende mogelijkheden die de digitalisering biedt en het tempo waarin daar gebruik van wordt gemaakt, zorgen voor een spanningsveld in de samenleving. Voor sommige mensen gaan de ontwikkelingen te snel. Bovendien is de vraag naar persoonsgegevens van bedrijven en overheden groot, maar de maatschappelijke voordelen daarvan niet altijd zichtbaar. Dat zet het vertrouwen dat consumenten hebben in innovatie stevig onder druk.

Menselijke maat
Vier grote bedrijven hebben daarom de Denktank Innovatie en Vertrouwen in het leven geroepen. Achmea, KPN, Schiphol en Rabobank zoeken gezamenlijk naar een toekomst die recht doet aan technologisch kunnen en de menselijke maat. Door hun bevindingen te delen, willen ze voorkomen dat de voortrazende trein van de technologische ontwikkeling ontspoort.

Groei als resultaat
Naast de genoemde bedrijven nemen er professionals aan deel vanuit verschillende vakgebieden, zoals een jurist, een wetenschapper, een technoloog en een trendwatcher. Gezamenlijk stellen zij dat je groei beter kunt zien als resultaat van innovatie dan als doel daarvan. 

Uitdagingen
Volgens de denktank staan organisaties momenteel voor twee grote uitdagingen. Ten eerste is dat de menselijke maat. De vraag is hoe we technologische vernieuwing richting verbetering voor mens en maatschappij kunnen sturen. De tweede uitdaging is om vertrouwen als uitgangspunt te nemen van technologische vernieuwing. Hoe kan vertrouwen een dusdanig fundamentele plek in organisaties krijgen dat er ruimte behouden blijft om te vernieuwen?

Handvaten voor de business
Inmiddels heeft de denktank drie concrete projecten gestart. Als eerste een Innovation Charter die organisaties in staat stelt vertrouwen gezamenlijk breed aan te pakken. Als tweede een project om de waarde van vertrouwen hanteerbaar te maken in business-dilemma’s. En ten slotte een project dat vertrouwen aan de basis borgt in teams en bij de individuele medewerker. Tevens is inmiddels de DEDA beschikbaar, een risico-analyse tool voor lopende innovatieprojecten.

Handreikingen
De Denktank Innovatie en Vertrouwen heeft een paper gepubliceerd die hier is te downloaden: http://essence-of-knowing.com/wp-content/uploads/2017/10/Innovatie-en-Vertrouwen-Paper-november-2017.pdf 

Ook is er een korte video gemaakt die in ongeveer twee minuten de belangrijkste achtergronden en bevindingen van de Denktank Innovatie en Vertrouwen weergeeft. Die video is hier te bekijken: 


Miniatuurvoorbeeld

Tijdens The Digital Dutch presenteert de Denktank Innovatie en Vertrouwen haar bevindingen uitgebreid aan de deelnemers en gaat met hen in op de vraag wat er nodig is om te innoveren op basis van vertrouwen in tijden van versnelling.