Van onze partner

Hoe kunnen startups en grote corporaties samenwerken?

26 juni 2017 17:39

Beeld ©

Grote organisaties verspillen een groeimogelijkheid doordat zij vaak niet goed in staat zijn samen te werken met kleine startups. Externe, maar ook interne cultuurkloven zijn obstakels voor succes. Met de juiste maatregelen zijn deze kloven te overbruggen en kunnen ‘David & Goliath’ veel van elkaar leren.

David & Goliath

In tal van markten hebben gevestigde organisaties al de voordelen ontdekt van samenwerken met innovatieve startups. Onder andere In de gezondheidszorg ontwikkelen leidende farmaceutische bedrijven nieuwe medicijnen met opkomende biotech-bedrijven. Een strategie waarvoor veel traditionele financiële dienstverleners zoals banken en verzekeraars kiezen, is het partneren met FinTech startups. Dit levert hen toegang op tot blockchain en andere nieuwe technologieën. Het zijn voorbeelden waarin David (klein en dynamisch) en Goliath (groot en krachtig) elkaar versterken. 

Organisaties die dit doen erkennen dat de zakelijke omgeving steeds meer onderling verbonden raakt. Bedrijven opereren in complexe ecosystemen en werken daarin samen met uiteenlopende partners, van de kleinste startups tot de grootste internationale conglomeraten. Deze samenwerkingen variëren van partnerschappen tot regelrechte overnames. In het kort komt het erop neer dat geen enkel bedrijf een eiland kan zijn. En dat succes in welke markt dan ook vereist dat organisaties waarde ‘co-creëren’ met andere organisaties.

Mismatch tussen culturen

Volgens onderzoek van Accenture kunnen grote bedrijven en startups samen 1,4 biljoen euro aan nieuwe waarde creëren. Er ligt dus een enorme kans. Toch verlopen dergelijke ‘David & Goliath’-samenwerkingen vaak niet zo goed als gehoopt. Een belangrijkste oorzaak is een mismatch van bedrijfsculturen. Het ene bedrijf is misschien wat meer hiërarchisch ingericht en risicomijdend, terwijl het andere bedrijf een platte organisatie heeft waarin het nemen van risico’s juist wordt aangemoedigd. Nog meer funest voor een succesvolle samenwerking is echter de interne cultuurclash. Vooral bij grotere bedrijven zijn er verschillen tussen hiërarchische lagen.

Recent onderzoek door Accenture in zeven landen laat zien dat er veel verschillen zijn tussen corporates en startups. Startups zijn meer bereid tot het nemen van risico’s, medewerkers worden meer betrokken bij strategische beslissingen en ook zijn ze minder bekneld door interne bureaucratie. Toch hebben beide bedrijfstypen meer gemeen dan dat er verschillen zijn. Ondernemerschap, innovatie en klantgerichtheid worden overal als belangrijk gezien. Op basis van deze overeenkomsten zou het niet moeilijk moeten zijn goede basis voor samenwerking te vinden.

Effectief samenwerken

Het gebeurt vaker dan we denken: leiders hebben een andere blik op de eigen bedrijfscultuur dan medewerkers in andere bedrijfslagen. Ook dit aspect is door Accenture onderzocht. Wat blijkt: een groot deel van de topmanagers denkt medewerkers te betrekken in bedrijfsbeslissingen, maar deze laatste groep ervaart dit meestal niet zo. Ook denken leiders vaak ondernemend gedrag aan te moedigen, maar veel medewerkers zien dit toch anders. Tekenend is dat driekwart van de oprichters van startups met een verleden in grote bedrijven, daar juist vertrok omdat zij daar niet genoeg vrijheid ervoeren voor hun ideeën.

De inzet van een samenwerking tussen corporates en startups is vaak toegang tot innovatieve technologieën en nieuwe markten, maar de culturele voordelen zijn zo mogelijk nog groter. Beide soorten organisaties kunnen elkaar verbeteren. Hoe? Bijvoorbeeld door een cultuur van ondernemerschap in te brengen in grote organisaties. Startup teams kunnen zich door hun platte organisatiemodel vaak goed identificeren met werknemers en daardoor de ondernemersmentaliteit overdragen. Werknemers zien dat het bedrijf open staat voor innovatie en vernieuwing en dat brengt leven in de brouwerij.

Deze drie acties moet een organisatie ondernemen om effectief samen te werken met een startup:

1.Definieer gemeenschappelijke visies

Zoek uit naar welke doelen beide bedrijven toewerken. Is het creëren van een fantastische klantervaring de belangrijkste factor in het product of de service, focus dan gezamenlijk hierop. Toch kan het zijn dat de verschillen simpelweg te groot zijn; in dat geval kan men beter op zoek gaan naar een andere partner.

2.Kijk in de spiegel

Leiders nemen de beslissing om samen te gaan werken met een startup, maar medewerkers moeten het vervolgens gaan doen. Kijk daarom ook in de spiegel en breng de interne cultuurverschillen in kaart. Het dichter bij elkaar brengen van bedrijfslagen vergroot de succeskansen bij een samenwerking met een startup. Dit kan bijvoorbeeld door het lanceren van programma’s die medewerkers aanmoedigen hun eigen startup te lanceren. Dit vergroot de mate van ondernemerschap en onderlinge betrokkenheid in de organisatie.

3. Wees bereid het bedrijfs-dna te veranderen

Om de kloof te dichten moeten corporate organisaties bereid zijn om hun cultuur op de schop te nemen. Het kan zijn dat er een ander soort gedrag en mindset nodig is. Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat dit succesvol deed is General Electric (GE). Om een cultuur van ondernemerschap te promoten, huurde het bedrijf maar liefst vijfhonderd coaches in om managers te trainen creatiever te zijn en risico’s minder te mijden. Zo’n omslag maakt dat corporates en startups veel dichter bij elkaar komen te staan.

Een beter bedrijfsimago!

Naast de zichtbare, meetbare voordelen van samenwerken met startups, kan dit dus veel teweeg brengen in een bedrijf. Zo zullen werknemers zich meer verbonden voelen met het bedrijf en brengt het veel nieuwe, creatieve energie met zich mee. Deze positieve wending doet het bedrijfsimago ook goed. Dit helpt onder andere met het aantrekken van nieuw talent dat anders nooit voor een corporate zou kiezen.  Want zeg nu zelf: hoe aantrekkelijk is het wel niet om te werken in een organisatie die oprecht open staat voor ondernemerschap en innovatie?’

Op 28 juni organiseren Accenture en The Next Web een Innovation DeepDive op TQ, die handvatten geeft voor een effectieve samenwerking. Aanmelden kan hier.