Van onze partner

Internet voor ondernemers: als water uit de kraan

12 februari 2018 09:48

Beeld ©

Wie als ondernemer optimaal wil functioneren moet altijd en overal online zijn. Maar juist op het werk, zo blijkt uit onderzoek, is het niet altijd even goed gesteld met de kwaliteit van de internetverbinding.

Het is bijna niet voor te stellen. Maar ook nu nog ervaren veel ondernemers dat ze thuis een bétere internetverbinding hebben dan op de werkvloer. Curieus, zeker omdat het juist ondernemers zijn die moeten kunnen verwachten dat ze bij iedere stap die ze zetten online ondersteund worden.
Dat betekent ’s ochtends binnenkomen op de werkplek en naadloos verder gaan waar je het werk op een ander moment hebt laten liggen. Een ononderbroken flow, waar je geen moment stil bij hoeft te staan; dat is het ideaal.

Zeer afhankelijk
Uit onderzoek naar de invloed van falend internet op de werkprestaties blijkt dat dit als één van de grootste productiviteitskillers wordt beschouwd. Bijna een derde noemt slecht internet als een grotere stoorzender dan trage of oude pc’s en laptops.
Tegelijk is het belang dat aan een betrouwbare internverbinding wordt gehecht door ondernemers -zoals verwacht- buitengewoon hoog. Maar liefst twee derde van de ondervraagden stelt dat men ‘afhankelijk’ tot ‘zeer afhankelijk’ is van een goede verbinding. Dat kunnen geen verrassende cijfers zijn in deze door online gedomineerde tijden.

Haperende verbinding
Opvallend is dat iets meer dan de helft van de ondernemers beweert op kantoor te kunnen vertrouwen op een stabiele internetverbinding, terwijl iets minder dan de helft juist de verbinding thuis als het meest betrouwbaar beoordeelt. Meer dan zeventig procent van de ondernemers stelt juist dat internet essentieel is voor de bedrijfsvoering.
Dat ondernemers hoge eisen stellen aan betrouwbaar internet, heeft niet alleen een gemaksreden. Een groot deel van de ondernemers geeft aan dat een haperende verbinding niet alleen ongemakkelijk is maar ook veel geld kost. In het slechtste geval naar schatting zo’n vijfhonderd euro per dag.

Storingen
Qua frequentie van de storingen geeft -opnieuw- twee derde aan dat de storingen soms dan wel regelmatig tot zelfs vaak plaatsvinden.  Het goede nieuws is dat storingen meestal niet lang duren, in het grootste geval vaak niet langer dan vijf minuten.
Overigens is haperend internet in de meeste gevallen geen gevolg van een slechte verbinding als wel van een slechte instelling van de verbinding. Routers die op verkeerde plekken zijn opgehangen, onveilige verbindingen die data lekken en het scheiden van netwerken kunnen allemaal bijdragen aan een verbeterde en beter beveiligde internetverbinding.

Meer weten: ga naar Ziggo Zakelijk