Van onze partner

Mens of robot: wie wijst de weg?

09 januari 2018 14:07

Beeld ©

De discussie over robotisering lijkt zich soms toe te spitsen op een clash tussen ethiek en economie. Maar wie bepaalt uiteindelijk of robots mensen gaan assisteren dan wel verdringen? Trainingsinstituut de Baak ziet een grote rol weggelegd voor persoonlijk leiderschap. “De factor mens blijft het verschil maken.”

“De opkomst van robotisering wordt zo nu en dan voorgesteld als een technologisch natuurverschijnsel”, zegt Martin Groenhuis van de Baak. “Terwijl het dat natuurlijk niet is. Uiteindelijk blijven het mensen die bepalen welke rol robots gaan spelen en in hoeverre wij beslissingen in processen overlaten aan machines.”

Dans ontspringen
Toch is het ook onvermijdelijk dat de manier waarop bedrijven functioneren, wordt beïnvloed door robotisering. Feitelijk gebeurt dat nu al, erkent Groenhuis. Maar hij zegt ook dat de ‘menselijke kwaliteiten’ die aan robots worden toegeschreven soms schromelijk wordt overdreven.

David Autor van het Amerikaanse MIT, dat onderzoek doet naar robotisering, heeft al aangegeven dat juist menselijk eigenschappen als intuïtie, creativiteit en abstract denken in de nabije toekomst steeds meer gevraagd worden. Daarnaast zijn er steeds vaker belangrijke, complexe afwegingen te maken en beslissingen te nemen, die een appel doen op ons typisch menselijk vermogen.  Het kan de reden zijn waarom managementfuncties op hoger niveau, net als leiderschap in het algemeen, de dans van de automatisering kunnen ontspringen.

Antwoord
Rustig achterover leunen is er daarentegen niet bij, stelt Autor ook. Willen leiders in de toekomst relevant blijven dan zullen ze zich sterker moeten gaan richten op de samenwerking tussen mens en machine. Hoe de een dan ander kan versterken, dát zal de centrale vraag van de toekomst worden. Wie daarop een antwoord wil formuleren, dient dan wel een duidelijke visie te ontwikkelen en dus leiderschap te tonen.

Maar hoe moet dat leiderschap precies vorm krijgen? Dat is waar trainingsinstituut de Baak zich op richt tijdens het aanstaande seminar ‘Robotisering vraagt om menselijk leiderschap’. Elianne Kuepers  bespreekt samen met Martin Groenhuis en Godfried IJsseling van de Baak hoe mensen de weg kunnen blijven wijzen in een wereld waarin robots en AI (Artificiele Intelligentie) een steeds grotere rol gaan spelen.

Factor mens
Opvallend is de conclusie van Groenhuis dat de beginselen waarop De Baak zeventig jaar geleden haar filosofie heeft gestut ‘The Human Side Of Enterprise’, ook in tijden van technologisering nog steeds actueel is. Groenhuis: “Waar de aandacht voor de factor mens toen vooral een antwoord was op  heersende ‘machine-metafoor’, geldt dat nu voor de positie van de mens ten opzichte van robots en algoritmes. De rode draad blijft echter overeind: het is de mens die het verschil maakt.”


Miniatuurvoorbeeld

Trainingsinstituut de Baak is al 70 jaar dé plek voor professionals, ondernemers en leiders die op zoek zijn naar inspiratie, motivatie, kennis en inzicht. Ga naar de website voor meer informatie en het trainingsoverzicht.