We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLZ.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.

Van onze partner Van ABN AMRO

5 manieren om minder risico te lopen als startend ondernemer

5 manieren om minder risico te lopen als startend ondernemer

Als beginnend ondernemer is het verstandig om afspraken schriftelijk vast te leggen in een contract. Maar welke contracten zijn er en hoe kun je er als ondernemer je voordeel mee doen?

Het gezegde luidt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat geldt ook voor de deals die je sluit als beginnende ondernemer. Of het nu gaat om de verkoop van een product of dienst aan je klant, of het aangaan van een samenwerking met een branchegenoot: vertrouwen is een groot goed.

Natuurlijk is er weinig aan de hand tot het moment dat er een kink in de kabel komt. Als mondelinge afspraken niet nagekomen worden, of de partner blijkt er een dubbele agenda op na te houden, dan kan je dat als ondernemer behoorlijk in de problemen brengen. Niet alleen loop je het risico dat je een tijd op je geld moet wachten. Ook de kopzorgen leveren veel gedoe op. En die energie kun je beter stoppen in het opzetten van je nieuwe bedrijf.

Gelukkig is er een oplossing voor ondernemers die minder risico willen lopen. Zo kunnen ze het Starterspakket van ABN AMRO aanvragen. Of zich verdiepen in het afsluiten van contracten. Dit zijn de vijf belangrijkste contracten waar je als kersverse ondernemer eigenlijk niet buiten kunt:

1. Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan alle wederzijdse rechten en verplichtingen tussen koper en verkoper omschreven. De volledige lijst met algemene voorwaarden stuur je met de offerte mee. Zorg dat de klant ze heeft ontvangen, vóór de deal gesloten is. Dan sta je sterker als diegene in gebreke blijft. Wijzig je de voorwaarden, dan moet je dat tijdig met de klant delen. Als je dat niet doet en het komt tot onenigheid, dan heeft de klant sterke argumenten. Er zijn standaardmodellen voor algemene voorwaarden. Het is verstandig deze aan de specifieke dienstverlening aan te passen. Hoe duidelijker je bent, hoe kleiner de kans op discussie achteraf.

2. Inkoop- en verkoopcontract

Een koopovereenkomst kun je opstellen wanneer je de inkoop of overdracht van diensten goed geregeld wilt hebben. Uiteraard maken de algemene voorwaarden (zie punt 1) hier deel van uit. In een inkoop- of verkoopcontract staat precies omschreven wat verhandeld wordt, de prijs die daarvoor betaald wordt en garantiebepalingen.

3. Geheimhouding

Geheimhouding lijkt meer iets voor de grote bedrijven. Immers, die hebben het meeste te verliezen. Toch? Niets is minder waar. Het zijn juist vaak de ideeën van jonge ondernemers en start-ups die aan de basis staan van succesvolle businessmodellen. Om te voorkomen dat de klant er met het briljante idee vandoor gaat, kun je een geheimhoudingsverklaring opstellen. Laat opdrachtgevers deze verklaring ondertekenen.

4. Samenwerkingscontract

Geen samenwerkingsverband is hetzelfde. Daarom bestaat er ook geen standaardmodel voor. Toch is het verstandig om met de klant, partner of collega af te spreken op welke basis jullie in de toekomst gaan samenwerken. Gaat de relatie in licentie producten aan de man brengen? Dan moet duidelijk zijn op welke voorwaarden hij dat doet. Ook bij het ontwikkelen van apps is van belang wie wat doet, en wie eigenaar is waarvan. Wanneer je als startende ondernemer besluit om samen of met meer mensen een onderneming te voeren, kun je een rechtsvorm kiezen, zoals een Vennootschap Onder Firma (VOF) of een Commanditaire Vennootschap (CV).

5. Overeenkomst van opdracht

Zzp’ers die gebruikmaken van algemene voorwaarden kunnen met een modelovereenkomst zekerheden voor zichzelf (en de klant) inbouwen. Daarom leggen zij de gemaakte afspraken vast in een aannemingscontract. In dat contract staat een omschrijving van het te verrichten werk, een kostencalculatie en de overeengekomen prijs, de verwachte oplevering en andere specificaties. De opdrachtgever ondertekent dit. Een aannemingsovereenkomst kan ook andere ondernemers van pas komen.

Vind je het opstellen van een contract een administratieve last? Zoveel tijd hoeft het niet te kosten: je kunt immers altijd een juridisch adviseur inschakelen. Of nog beter: vraag het Starterspakket van ABN AMRO aan. Hierin word je als beginnend ondernemer zowel financieel en juridisch op weg geholpen. Meer weten? Kijk hier