Van onze partner Van ABN AMRO

5 digitale kansen voor de bouw

5 digitale kansen voor de bouw

In het onlangs gepubliceerde ABN AMRO sectorrapport Bouwen met Bytes wordt een beeld geschetst van een sector die volop in verandering is. Wie nu als eerste belangrijke innovaties toepast, behoort straks tot de voorlopers.

Over de malaise die de bouw enige jaren geleden teisterde, hoor je nu weinig meer. De trend is duidelijk positief. Dat blijkt ook uit het ABN AMRO sectorrapport Bouwen met Bytes. Hierin wordt een overzicht gegeven van innovaties die het aanzien van de bouw nu en in de toekomst gaan bepalen. De bank brengt regelmatig dit soort analyses uit waarin een bepaalde sector grondig wordt doorgelicht.

Petran van Heel, Sector Banker Bouw en auteur van het rapport schrijft: “Nieuwe technologieën geven u gelegenheid om het bouwproces sneller, efficiënter, goedkoper én duurzamer in te richten. Het is dan ook van groot belang om hier nu in te investeren en een cultuuromslag in gang te zetten.”

Bouwen met Bytes ziet de digitalisering, automatisering en robotisering van de bouw de komende jaren een hoge vlucht nemen. De ontwikkelingen zullen in drie segmenten van het bouwproces terug te zien zijn: tijdens het ontwerp, bij het bouwen zelf. En daarna, tijdens het gebruik. Wij zetten de vijf opmerkelijkste kansen op een rij.

1. Robotisering

‘Of je werkt er mee samen, of je wordt er een.’, aldus Bouwen met Bytes. Robotisering wordt een grote rol toegedicht in de toekomst van de bouwsector. Als ontwerpprocessen worden gedigitaliseerd, kan de productie worden gestandaardiseerd en hier komen robots om de hoek kijken. Robots bieden tal van voordelen voor de bouw. Het werk wordt veiliger en efficiënter. De techniek steeds goedkoper. Dat betekent overigens niet dat de mens van de bouwplaats verdwijnt. Er zullen ook cobots en exoskeletons verschijnen, robots die de mens niet vervangen maar ondersteunen.

2. Drones

Drones raken steeds meer ingeburgerd, stelt het rapport. De mogelijkheden die beschreven worden, zijn indrukwekkend. Zo kunnen drones niet alleen ingezet worden om moeilijk bereikbare plekken te controleren, denk aan de onderkant van bruggen of de liftschacht van een hoog gebouw. Ook kunnen ze samenwerken met onbemande voertuigen op de grond. Door voortdurend de omstandigheden op het terrein te meten, kunnen drones deze voertuigen aan- en bijsturen. Een andere toeppassing (van de vele) is drones inzetten als controleur. Door de elektronische BIM-tekeningen te vergelijken met wat er daadwerkelijk op een bouwplaats gerealiseerd wordt, kan de drone tijdig een melding geven als er iets mis gaat.

3. BIM

Het Bouwwerk Informatie Model is de laatste jaren sterk in opkomst. In dit datamodel wordt alle informatie over een bouwwerk samengebracht. De voordelen zijn evident: door vooraf inzichtelijk te maken wat de inhoud en het proces is van een project, wordt beter samengewerkt en faalkosten aanmerkelijk teruggebracht. Het informatieverlies dat nu nog optreedt doordat partners in de bouwkolom onvoldoende van elkaars processen op de hoogte zijn, kan zo worden geëlimineerd. Aan de standaardisatie van artikeldata en –communicatie, fundament onder het succes van BIM, wordt doorlopend gewerkt.

4. VR en AR

Een van de mooie dingen die Bouwen met Bytes beschrijft is hoe de inzet van de ene techniek de deur opent naar de toepassing van een andere techniek. Een goed voorbeeld zijn Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR). Wanneer BIM steeds wijder verspreid raakt bijvoorbeeld, is het nog maar een kleine stap om de tekeningen in een BIM-model 3D te vertalen naar een VR- of AR-ervaring. Dat creëert tal van nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen uitvoerders die letterlijk een blik op de virtuele bouwplaats kunnen werpen, beter anticiperen op de concrete aanpak van hun project. Maar ook de eindgebruiker heeft hier baat bij. Wie vooraf een virtueel rondje door de toekomstige woning kan lopen, kan betere beslissingen nemen.

5. Van IoT naar predictive data

Ook Internet of Things (IoT) en predictive data hebben zowel voor uitvoerders als gebruikers van de bouw voordelen. Door materialen, materieel en bouwdelen bijvoorbeeld uit te voeren met chips kunnen ze logistiek beter gevolgd worden en precies op het juiste moment op de bouwplaats arriveren. Een andere toepassing van IoT levert data op waarmee gebouwen slimmer kunnen worden gemaakt. Sensoren die bijvoorbeeld luchtvervuiling meten kunnen daarop anticiperen door ramen en deuren te sluiten. Een kantoor dat weet waar en wanneer werknemers verschijnen, kan het binnenklimaat beter reguleren wat energiebesparing oplevert. Sensoren kunnen ook melden wanneer een onderdeel onderhoud of vervanging behoeft. Daarnaast, en dat is pas echt cyber, worden er self healing materials ontwikkeld die zichzelf repareren. Al is dat laatste meer het terrein van de nanotechnologie.

Voor de bouw betekenen deze innovaties fantastische kansen. Hoewel ze vooral nog in experimentele settings te zien zijn, bieden nieuwe technologieën veel mogelijkheden om zowel producten als het bouwproces te verbeteren. 

De bouwsector is niet de enige bedrijfstak die ABN AMRO monitort, analyseert en van advies voorziet. Wilt u weten wat de bank voor uw sector kan betekenen? Kijk hier voor meer informatie.