TV

Geld alleen maakt niet gelukkig

16 mei 2018 17:27

Hoe gelukkig zijn we nou echt in Nederland? Dat kun je niet alleen aflezen aan het bruto binnenlands product, het BBP. En precies om die reden gaat het CBS dat bijhouden in de Monitor Brede Welvaart. Het is een doortimmerd, gefundeerd overzicht van alles wat ons potentieel bezighoudt en gelukkig maakt.