Video

Waarom er meer vrouwen aan de top moeten

Nicole Melchers • 08 maart 2016 22:47

We roepen dat we meer vrouwen aan de top willen, maar waarom eigenlijk?

Topondernemers Mariëlle van Essen, Jacqueline Zuidweg en Hanna Verboom zijn het er alle drie over eens dat mannen en vrouwen veel van elkaar kunnen leren. Mannen kunnen beter schakelen; beter loslaten en delegeren. Vrouwen daarentegen blijven piekeren. Ze hebben te maken met een onvermoeibaar perfectionisme, wat vaak leidt tot betere prestaties.

Mariëlle van Essen geeft aan dat als mensen haar een ‘bitch’ noemen ze dat een compliment vindt.

Jacqueline Zuidweg geeft aan dat je nooit bang mag zijn dat je kop afgehakt wordt op het moment dat je deze boven het maaiveld uitsteekt. ‘Gewoon doen!’