AOb

Algemene Onderwijsbond, vakbond voor onderwijzend personeel