PTSS

posttraumatisch stresssyndroom, psychische aandoening