TTIP

Vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten