Podcast

Pieter Duisenberg: Niveau Engels op universiteiten moet omhoog

Paul van Liempt • 18 mei 2018 06:03

Beeld © Archieffoto ANP

Pieter Duisenberg, voorzitter van de vereniging van universiteiten (VSNU), vindt dat docenten die colleges in het Engels verzorgen, hun beheersing van de taal moeten opvijzelen. "Dat ben je aan je studenten verplicht", zegt hij in een interview met Paul van Liempt.

Naast zijn pleidooi eerder deze week voor een numerus fixus op Engelstalige opleidingen, wordt zijn ambitie voor de komende jaren steeds duidelijker. "Kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs mogen nooit onder druk komen te staan."

Elke vrijdag nieuwe podcastinterviews in de reeks Van Liempt 1-op-1. Deze keer: Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU.

Engelstalige colleges

Dat Engelstalige colleges blijven bestaan en in de toekomst 'wellicht iets groeien', staat voor hem als een paal boven water. "Dat kan niet anders, als je de beste docenten uit de hele wereld hiernaartoe wil halen." Hij wil zich niet laten vastpinnen op percentages, maar hij verwacht dat een verhouding van 'tachtig procent Nederlandstalige- en twintig procent Engelstalige colleges reëel is'.

Wat vindt hij van de kritiek van hoogleraar experimentele psychologie Annette de Groot, in haar afscheidscollege op de UvA?  De Groot vreest door Engelstalige colleges 'een verlies van uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en van levendigheid, nuance en diepgang in het onderwijs'.

Extra cursussen

Duisenberg zegt de kritiek te begrijpen, maar denkt dat je de diepgang ook in het Engels kunt bereiken als je docenten extra taalcursussen aan biedt. "In een vorige functie bij Shell sprak ik ook altijd Engels en dat ging prima."

En wat te denken van Eelco Runia, docent aan de universiteit Groningen (waar hij ontslag nam), die geacht werd aan een groep uitsluitend Nederlandstalige studenten in het Engels college te geven?

Bedrijfsleven

In het interview geeft Duisenberg antwoord. Hij gaat ook in op de relatie arbeidsmarkt-onderwijs, op het belang van zuiver wetenschappelijk onderzoek en op de belangrijke rol van de docent. "Sinds ik ben gaan studeren in 1985 is het aantal studenten met 50 procent toegenomen en het aantal docenten met 20 procent."

Hij wil proberen mensen uit het bedrijfsleven tijdens hun werk een opleiding te laten volgen, om het onderwijs in te kunnen. "Dan breng je meteen ervaring van frisse, gemotiveerde mensen in."

Bron • RTL Z