We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLZ.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
Opinie

Jasper van Dijk: 'Kernwapens moeten Nederland uit'

19 mei 2016 22:42

play 13 min

De Algemene Rekenkamer is woensdag bij de publicatie van haar verantwoordingsonderzoek niet te spreken over de staat van de Nederlandse krijgsmacht, het departement van Veiligheid en Justitie en de fiscus. Arno Visser van de Algemene Rekenkamer stelt dat de operationele gereedheid van de krijgsmacht verder is afgenomen in 2015. Nederland kan voor het eerst niet meer voldoen aan de doelstelling om het Nederlandse en het NAVO-grondgebied te verdedigen. Moet er meer geld bijkomen voor defensie? De tweede stelling van het debat tussen Dieuwertje Kuijpers en Jasper van Dijk is: kernwapens moeten Nederland uit.

Dieuwertje Kuijpers is onderzoeker aan de VU en gespecialiseerd in militaire interventies. Ze schrijft hierover in onder andere The Post Online, Jalta, OneWorld en Follow the Money. Volgens haar zou er structureel een miljard bij moeten voor defensie. Nederland is al lange tijd niet in staat om zichzelf te verdedigen. Tegenover haar zit Jasper van Dijk, kamerlid namens de SP en portefeuillehouder Defensie. De SP heeft lang gepleit voor bezuinigingen op defensie en dat programma is inmiddels uitgevoerd door de regerende partijen. Nu vinden ze dat er niet meer bezuinigd hoeft te worden, maar wel dat geld anders geĆÆnvesteerd kan worden. Een manier van anders investeren zou zijn minder omstreden oorlogen voeren en inzetten op landsverdediging.