Opinie

Dieuwertje Kuijpers: 'Dit defensiebudget brengt ons land in gevaar'

19 mei 2016 22:40

play 13 min

De Algemene Rekenkamer is woensdag bij de publicatie van haar verantwoordingsonderzoek niet te spreken over de staat van de Nederlandse krijgsmacht, het departement van Veiligheid en Justitie en de fiscus. Arno Visser van de Algemene Rekenkamer stelt dat de operationele gereedheid van de krijgsmacht verder is afgenomen in 2015. Nederland kan voor het eerst niet meer voldoen aan de doelstelling om het Nederlandse en het NAVO-grondgebied te verdedigen. Maar brengt dit defensiebudget ons land in gevaar?

Een debat met Dieuwertje Kuijpers, onderzoeker aan de VU en gespecialiseerd in militaire interventies. Ze schrijft hierover in onder andere The Post Online, Jalta, OneWorld en Follow the Money. Volgens haar zou er structureel een miljard bij moeten voor defensie. Nederland is al lange tijd niet in staat om zichzelf te verdedigen. Tegenover haar zit Jasper van Dijk, kamerlid namens de SP en portefeuillehouder Defensie. De SP heeft lang gepleit voor bezuinigingen op defensie en dat
programma is inmiddels uitgevoerd door de regerende partijen. Nu vinden ze dat er niet meer bezuinigd hoeft te worden, maar wel dat geld anders geïnvesteerd kan worden. Een manier van anders investeren zou zijn minder omstreden oorlogen voeren en inzetten op landsverdediging.