René Lukassen_goed.png

René Lukassen

René Lukassen is financieel economisch journalist voor RTL Nieuws en RTL Z.

Opinie

Wiebes, schiet es

Zelden zat een staatssecretaris er zo naast. De naheffing die Ierland op moet leggen aan Apple is "een zaak tussen de Europese commissie en Ierland", liet Wiebes via een woordvoerder optekenen. Niet dus. Nederland heeft misschien wel een half miljard belangen.

De Europese Commissie dwong Ierland gister een naheffing op te leggen aan Apple van 13 miljard euro, omdat het Amerikaanse technologiebedrijf en Ierland het op een fiscaal akkoordje hadden gegooid. Door te schuiven met omzetten en kosten liet Apple zijn miljardenwinsten landen in het Ierse, omdat het daar nauwelijks winstbelasting hoefde te betalen.

Het ging hierbij ook om winsten die gerealiseerd werden in Nederland. Want ook in Nederland viel de consument de afgelopen jaren als een blok voor de hippe iPhone en iPad. Ook deze Nederlandse winsten werden uiteindelijk geboekt in Ierland, waar Apple dus fiscaal verwend werd op een manier die zijn weerga niet kent.

Dit maakt dat de naheffing die Ierland van Brussel aan Apple moet opleggen tot een zaak die óók Nederland raakt. Heeft Apple in Nederland namelijk wel de belasting betaald die je mag verwachten, op basis van de geldende belastingtarieven van 20 tot 25 procent?

De enige die het weet, althans: dat hoop ik, is staatssecretaris Wiebes. Maar die wil het niet zeggen. Wiebes kan zich verschuilen achter Artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelastingen, dat hem verbiedt in het openbaar uitspraken te doen over individuele belastingplichtigen.

Wiebes is overigens niet altijd zo terughoudend. Na de publicatie van de zogenoemde Panama Papers was de staatssecretaris er als de kippen bij om 1: te juichen, 2: een team op te tuigen om te kijken wat er aan naheffingen op te leggen was en 3: zijn teleurstelling uit te spreken toen bleek dat er maar bitter weinig na te heffen viel.

Na Apple is het oorverdovend stil, terwijl er misschien wel een half miljard euro te halen is. Dat ziet er op een bierviltje namelijk als volgt uit.

Hoeveel centen Apple in Nederland verdient weten we niet, maar kunnen we aan de hand van deze vacaturetekst wel schatten.

De Benelux was in 2012 kennelijk goed voor 7 procent van de Europese omzet. In de Benelux woonden in 2012 ruim 28 miljoen mensen, waarvan bijna 17 miljoen in Nederland. Laten we nu op basis van het aantal inwoners gewoon eens aannemen dat 60 procent van de Benelux-omzet in Nederland werd gerealiseerd.

Dan is Nederland in zijn eentje goed voor ruim 4 procent van de Europese omzet. En in theorie zou Nederland dan aanspraak kunnen maken op 4 procent van de 13 miljard aan naheffing die Ierland aan Apple op moet leggen. Want wat schrijft de commissie?

De Ierse autoriteiten zouden een minder groot bedrag moeten terugvorderen als Apple in andere landen meer belasting zou moeten betalen over de winst die Apple in die periode in Ierland heeft geboekt. Dit kan het geval zijn als die andere landen, op basis van de informatie die uit het onderzoek van de Commissie naar voor is gekomen, van mening zijn dat de commerciële risico's, de verkopen en de andere activiteiten van Apple in hun jurisdictie hadden moeten worden geboekt.

Dat kun je als volgt lezen: als Nederland op basis van de informatie die uit het onderzoek van de Commissie naar voren is gekomen van mening is dat de Nederlandse verkopen van Apple in Nederland hadden moeten worden geboekt en de winst in Nederland had moeten worden belast, dan kan Nederland aanspraak maken op een deel van de 13 miljard. In theorie zelfs op 4 procent van 13 miljard en dat is 520 miljoen euro.

Of het inderdaad om zo'n bedrag gaat, weet, althans: dat hoop ik, alleen Wiebes. Die zou wat mij betreft op zijn minst alle informatie van het onderzoek van de Commissie op moeten vragen. Ik hoop dat de staatssecretaris aansluitend gaat juichen en: een team optuigt om te kijken wat er aan naheffing op te leggen is. Misschien dat hij deze keer niet teleurgesteld is als er een flinke naheffing mogelijk blijkt. Niet geschoten, is altijd mis.

Meer van René Lukassen

Meer opinie