René Lukassen_goed.png

René Lukassen

René Lukassen is financieel economisch journalist voor RTL Nieuws en RTL Z.

Opinie

Struisvogel Sharon

Beleid van staatssecretaris Sharon Dijksma is nergens op gebaseerd. Letterlijk. Je zou er om kunnen lachen. Als het niet om te huilen was.

Wie een probleem wil oplossen, moet eerst weten wat het probleem is. Sharon Dijksma, staatssecretaris voor openbaar vervoer, weet dat niet. En ze wil het ook niet weten.

Geweld in het openbaar vervoer is een probleem, zegt ze. Maar hoe groot het probleem precies is, ze heeft geen idee.

RTL Nieuws wilde weten hoe vaak personeel in het openbaar vervoer slachtoffer is van een geweldsincident en van welk soort geweld dan. Want schelden is vervelend, maar schelden doet geen pijn. Slaan doet pijn. Maar hoe vaak er geslagen wordt en hoe hard, Dijksma heeft geen idee. En ze wil het niet weten.

Ze tuigde wel een actieprogramma sociale veiligheid in het openbaar vervoer op. Ze vroeg daarom om cijfers over geweldsincidenten van ov-bedrijven, want zelf houdt ze niks bij. En ze wil dat ook niet bijhouden.

Dijksma kreeg rijp en groen: schelden, bedreigen, duwen, trekken, spugen en mishandelen, overlast, vandalisme en overvallen. Soms waren reizigers het slachtoffer, soms het ov-personeel. Maar wie nu precies hoe vaak van wat? Dijksma kreeg het niet te horen.

Maar dat actieprogramma kwam er toch. Beleid dus. Beleid dat gebaseerd is op een vaag beeld van het probleem. Want 699 keer schelden en 1 keer slaan, is iets anders dan 1 keer schelden en 699 keer slaan. Beide zijn opgeteld wel 700 geweldsincidenten.

Beleid gebaseerd op niks dus. Maar dat interesseert Dijksma niet. Het interesseert RTL wel, dus vroegen we Dijksma om de ov-bedrijven te vragen om gedetailleerdere cijfers.

Cijfers die de staatssecretaris van het Gemeentelijk vervoersbedrijf in Amsterdam gewoon kreeg. In de door ons gewenste detaillering, met een uitsplitsing tussen schelden en slaan.


We vroegen het Dijksma met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur, dus geheel vrijblijvend was onze vraag niet. Maar na maanden soebatten antwoordde ze “geen reden” te zien om ook andere ov-bedrijven om deze precieze cijfers te vragen.

Dijksma wil het niet weten. Dijksma baseert haar beleid liever op niks.

@renelukassen

Meer van René Lukassen

Meer opinie