We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLZ.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
René Lukassen_goed.png

René Lukassen

René Lukassen is financieel economisch journalist voor RTL Nieuws en RTL Z.

Opinie

Reisbureau VenJ

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft er een probleem bij. En hij heeft het zelf gecreëerd.

Slecht te verkopen verhalen doseren ze in Den Haag. Tenzij ze ze kunnen begraven. Maar dat is in dit geval lastig.

Op 1 oktober 2015 kondigde Van der Steur het vertrek aan van Gerard Bouman, korpschef Nationale Politie, aan. Met geen woord repte de minister over de voorwaarden van dat vertrek. Hij volstond met de mededeling dat Bouman zijn functie per februari 2016 neer zou leggen en sprak namens het kabinet waardering uit voor bewezen diensten.

Bouman was al zes weken weg toen er in maart 2016 een brief naar de Kamer ging over de afspraken die waren gemaakt rond zijn terugtreden. De benoeming van Bouman zou gerelateerd zijn aan een maximumtermijn (5 jaar) en dus werd voor zijn vertrek 'aansluiting gezocht bij een bestaande regeling voor vertrekkende topambtenaren'. Van der Steur zei er niet bij dat Bouman nog helemaal geen 5 jaar korpschef was. Dus die 'aansluiting' was misschien helemaal niet nodig geweest, want Bouman zat nog niet aan dat maximum.

Het besluit van Van der Steur had als gevolg dat Bouman tot november 2017 een jaarsalaris krijgt doorbetaald van 185.000 euro. In dit bedrag zit een onduidelijke toeslag van 18.000 euro per jaar.

Andere toeslagen werden geschrapt: een periodieke van 21.000 euro per jaar, een incidentele 'wegens uitzonderlijke prestaties' en een vaste voor representatiekosten werden ingeleverd. Ook de dienstauto met chauffeur was hij kwijt. Bouman moest het voortaan 'naar verwachting'  doen met een dienstauto 'passend binnen het dienstautobeleid politie'.

Natuurlijk ging Bouman niet stilzitten voor dat geld. Hij ging zo snel mogelijk op zoek naar een andere baan en zou daar ook hulp bij krijgen. Ondertussen, zo beloofde Van der Steur, zou Bouman 'tijdelijke functies dan wel werkzaamheden' vervullen, te beginnen met een adviesklus in de Caraïben.

Deze klus rondde Bouman op 20 juli 2016 af, zo blijkt uit het rapport 'Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN): Focus, prioriteren, doen'.

De 34 bladzijden zijn interessant leesvoer, vooral omdat Bouman en mede-auteur Lester Jopp zich lijken te verbazen over het waarom van hun opdracht. Ze schrijven letterlijk dat op basis van 'een documentatiestudie van de vele rapporten en beleidsstukken die over het KPCN en het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn verschenen het beeld ontstond dat bijna alles al is beschreven'.

Bijna alles was al beschreven, maar toch kregen Bouman en Jopp van Van der Steur de opdracht om met een advies te komen over de inrichting en organisatie van het korps. Daarvoor werd een veertigtal interviews gehouden, in de Caraïben zelf en in Nederland. Maar met wie is onduidelijk, want 'vanwege het feit dat de gesprekken in vertrouwelijkheid zijn gevoerd, is geen lijst met geïnterviewde personen opgenomen'.

Het advies ligt sinds juli 2016 dus bij Van der Steur op het departement. Maar de minister stuurde het nog altijd niet naar de Kamer. Er moet een kabinetsreactie bij, zo luidt het argument, en 'deze maand' gaan advies en reactie alsnog richting Tweede Kamer, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Wat Bouman sinds juli voor zijn salaris heeft gedaan? 'Een deel van zijn tijd' is hij volgens het ministerie bezig geweest met de afronding van zijn advies (dat formeel in juli is aangeboden, erkent het ministerie). "Verder heeft de heer Bouman geen adviesklussen gedaan."

Van der Steur betaalt Bouman dus al acht maanden voor een advies waarover eerder werd geschreven dat hij er acht weken mee bezig zou zijn en dat in juli van dit jaar is opgeleverd. Dit had dus allemaal niet gehoeven, als Van der Steur geen 'aansluiting' had gezocht bij een bestaande regeling voor vertrekkende topambtenaren, maar Bouman gewoon een ontslag-, pardon: transitievergoeding had betaald van één keer zijn jaarsalaris.

Dan was Van der Steur 185.000 euro kwijt geweest aan het vertrek van Bouman. Nu dreigt dit het dubbele te worden, want Bouman krijgt tot november 2017 doorbetaald. De kans dat hij nog advieswerk krijgt, lijkt ondertussen klein, na de aankondiging van een onderzoek naar de rol van Bouman in wat ik voor het gemak maar even cor-gate noem.

Boumans opvolger gaat hem niet inhuren, durf ik wel te concluderen. En ook Van der Steur zelf zal terughoudend zijn met een adviseur die hij zelf in opdracht van de Tweede Kamer laat onderzoeken.

Ard van der Steur was al de minister van wijn, ambassades en kluskastelen. Hij is nu ook minister van onnodig hoge afvloeiingsregelingen en overbodige adviesopdrachten.

@renelukassen

Meer van René Lukassen

Meer opinie