We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLZ.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
René Lukassen_goed.png

René Lukassen

René Lukassen is financieel economisch journalist voor RTL Nieuws en RTL Z.

Opinie

Het dode stokpaardje van Plasterk

Eén van de paradepaardjes van de PvdA lijkt een stille dood te sterven. De wet die de salarissen moest verlagen van publieke grootverdieners als Giel Beelen en Matthijs van Nieuwkerk gaat er waarschijnlijk niet meer komen.

Hij was zo trots: Ronald Plasterk. Als minister van Binnenlandse Zaken van het kabinet Rutte-Asscher mocht zijn 'eerste daad' zijn 'de wet op de normering topinkomens (WNT) in te voeren'.

Topbestuurders die betaald werden met belastinggeld mochten niet meer verdienen dan 130 procent van een ministerssalaris. Twee jaar later ging dat plafond naar 100 procent, waardoor mensen die bestuurder zijn in publieke dienst maximaal 181.000 euro mogen verdienen, net als een minister.

Natuurlijk waren er allerlei uitzonderingen, evenals een ruime overgangsregeling. Maar daar wil ik het hier niet over hebben. Dit stukje gaat over wat het klapstuk had moeten worden van de WNT: de uitbreiding van de de wet tot alle werknemers die betaald worden met belastinggeld. Ok: bijna alle.

De WNT 3 had op 1 januari van dit jaar van kracht moeten zijn. Maar vlak voor kerst ging er een brief naar de Kamer waaruit blijkt dat dit kabinet en dit parlement de wet waarschijnlijk niet meer gaan invoeren. En dat is jammer voor iedereen die zich druk maakt over bijvoorbeeld presentatorensalarissen.

Ook deze zouden door WNT 3 beperkt moeten worden tot 181.000 euro per jaar. Natuurlijk, die ruime overgangsregeling zou blijven, maar toch. Zonder uitbreiding van de wet kunnen niet-topbestuurders in publieke dienst tot in lengte van dagen tonnen belastinggeld blijven incasseren.

Ho ho, hoor ik de fijnslijpers onder u nu denken: presentatoren worden toch voor een deel uit verenigingsgeld betaald? Dat klopt, maar WNT 3 zou dat onderscheid niet meer maken. Waar het geld dan ook vandaan zou komen – van de overheid of van leden of van wie dan ook – geen werknemer in publieke dienst zou nog meer mogen verdienen dan 181.000 euro.

De druiven zijn dus zuur, voor minister Plasterk. Hij dient de WNT 3 nog voor advies in als minister, bij de Raad van State. Maar hij kan er zelf, als Kamerlid, niet eens meer over stemmen, na de verkiezingen van 15 maart.

Zijn partijgenoten stemmen vast voor. Maar het is de samenstelling van het nieuwe parlement dat gaat bepalen of het stokpaardje dat Plasterk bereed de eindstreep haalt of vroegtijdig overlijdt.

@renelukassen

Meer van René Lukassen

Meer opinie