We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLZ.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
René Lukassen_goed.png

René Lukassen

René Lukassen is financieel economisch journalist voor RTL Nieuws en RTL Z.

Opinie

De politie: je slechtste vriend

De politie is je beste vriend. Totdat je vraagt wat ze doen voor hun geld. Dan is men ineens minder vriendelijk, ondervond economieredacteur René Lukassen.

Het was een overzicht dat mijn aandacht trok, eerder dit jaar. Op verzoek van RTL Nieuws maakte de korpschef van de nationale politie de inkomensgegevens bekend van de 200 meest verdienende medewerkers in 2013 en 2014.

Op de lijst stonden vier adviseurs, die per jaar tussen de 140 en 260 duizend euro per jaar opstrijken. Maar voor wat eigenlijk?

Het leidde op 10 februari van dit jaar tot een eenvoudige vraag: kan ik een kopie krijgen van alle door de genoemde adviseurs gegeven adviezen, in welke vorm dan ook vastgelegd? En mag ik, als de adviezen zelf geheim moeten blijven, tenminste inzage in de data van de adviezen, de zakelijke samenvattingen ervan, en hoe de adviezen zijn opgevolgd?

Eigenlijk was de vraag: wil de politie mij in staat stellen om een oordeel te vormen over wat de vier adviseurs doen voor hun tonnen? En wat er met de adviezen gebeurt, opdat de tonnen niet weggegooid blijken? Wat is, kortom, de verhouding tussen salarissen en geleverde arbeid?

Bij RTL doen we in zo’n geval vaak een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze bepaalt dat binnen vier weken een besluit moet worden genomen over een verzoek om informatie. Bij omvangrijke en complexe verzoeken mag een besluit acht weken duren.

In dit geval werd het bijna acht maanden. En vandaag besloot de korpsstaf dan toch om mijn verzoek grotendeels naast zich neer te leggen. De overwegingen vind je hier. Natuurlijk leg ik me er niet bij neer, want uit de schaarse informatie die nu doorsijpelt valt nauwelijks iets te destilleren.

De vier adviseurs gaven gezamenlijk over een periode van twee jaar veertien schriftelijke adviezen. Althans: er zijn door de korpsstaf veertien documenten aangetroffen. Over de opvolging van deze adviezen vond de politie twee documenten, waarvan één met vier bijlagen. Dit is meteen het enige dat de politie erover kwijt wil.

Zijn veertien adviezen in twee jaar tijd veel of weinig? Ik durf het niet te zeggen. Ging het om zinnige adviezen, die door de korpsleiding werden omarmd? Geen idee. Waren de tonnen nuttig besteed? Ik moet je een antwoord schuldig blijven.

De politie is je beste vriend. Het is een slogan waarmee de overheid 40 jaar geleden iets aan het imago van de politie wilde doen. Deze politie is mijn beste vriend niet. Hier blijft imagoverbetering te zeer in goede voornemens steken.

Meer van René Lukassen

Meer opinie