We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLZ.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
albert jellema.png

Albert Jellema

@AlbertJellema

Albert Jellema is oprichter van ProBeleggen.nl. Hij wil particuliere beleggers verstandiger en goedkoper laten beleggen. Albert was eerder fondsmanager bij ABN AMRO en partner bij een van de grootste Nederlandse hedgefunds ooit.

Opinie

Rabobank ledencertificaten: 6,5% rente wie biedt meer?

De Rabobank Ledencertificaten bieden als één van de weinige obligaties nog wel een aantrekkelijk rente. Het betreft in dit geval een zogenaamde achtergestelde obligatie met een eeuwige looptijd. Voor we in gaan op de ietwat complexere obligatie, nog even een korte toelichting op de werking van obligaties en de elementen die u moet kennen alvorens u overgaat tot de aanschaf van obligaties.

Even opfrissen 
Een obligatie wordt uitgeven door overheden of bedrijven en is eigenlijk niets anders dan een lening. De koper van een obligatie verschaft dus feitelijk financiering aan de uitgevende partij en in ruil daarvoor ontvangt hij een rentevergoeding. De hoogte van deze vergoeding is primair van drie componenten afhankelijk:

1. de looptijd van de lening (normaliter, hoe langer, hoe hoger de rente);
2. de huidige marktrente;
3. de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling (hoe betrouwbaarder de uitgever, hoe zeker de kans is dat de lening wordt terug betaald en hoe lager dus de rente. Denk eens aan Griekenland dat een paar jaar terug ruim 30 procent rente per jaar betaalde voor een lening van 10 jaar. Duitsland betaalt nu 0,80 procent voor eenzelfde looptijd!).

De rente die op een obligatie vergoed wordt noemen we de couponrente. Die is meestal vast. De koers van de obligatie zal echter bewegen indien de marktrente stijgt of daalt. Een standaard obligatie wordt uitgegeven op een koers van 100% (de koers noteert in procenten).

Stel dat de couponrente 5% is en de rente op een spaarrekening zakt van 3 naar 2 procent, dan is men bereid meer te betalen voor deze obligatie met die interessante couponrente. De koers zal dan oplopen. Uiteindelijk zal de koers weer 100 zijn wanneer de obligatie afgelost wordt (op einddatum). Kijk bij aankoop van een obligatie dus niet alleen naar de couponrente maar ook naar de koers.

Aan de hand van de couponrente en de aankoopkoers kan het zogenaamde ‘effectief rendement’ berekend worden. Dit is de daadwerkelijke rentevergoeding op een obligatie en dit kan vergeleken worden met de spaarrente om het echte voordeel te berekenen.

Belangrijk zijn dus: looptijd, kredietwaardigheid, uitgifte koers (in procenten), couponrente, couponrendement, effectief rendement.

Rabobank Ledencertificaten kenmerken
Hoewel de Rabobank haar AAA-status verloor in 2011 is de bank wereldwijd nog altijd een van de meest kredietwaardige banken. S&P hanteert momenteel een A+ rating en Moody’s beoordeelt de Rabo met Aa2. De rente die de Rabobank in de markt moet betalen voor vreemd vermogen is zeer laag. Enerzijds omdat de marktrente laag is en anderzijds doordat Rabobank nog altijd als zeer stabiel en kredietwaardig wordt beoordeeld.

De obligatie is een zogenaamde achtergestelde lening en kent daarmee een andere werking dan een reguliere obligatie, de potentiële rente is echter zeer aantrekkelijk. De kenmerken zijn als volgt:

  • Looptijd: eeuwigdurend
  • Couponrente: hoogste van 6,5% of het driemaands (rekenkundig) gemiddelde van het effectieve rendement op de meest recente 10-jarige Nederlandse staatslening plus 1,5%
  • Uitbetaling rente per kwartaal
  • Nominale waarde uitstaande certificaten circa €6 miljard
  • Koers 107%
  • Coupure €1000,- (bij 107% = €1070)

Rabobank – ledencertificaten: hoeksteen van mijn portefeuille 
Rabobank ledencertificaten bieden op de huidige koers van 107% een effectief rendement van 6% (coupon van 6,5% gedeeld door de huidige koers) versus 1% op een 10 jarige staatslening. Nu is het de vraag of deze risico opslag voldoende is gezien de achtergestelde niet cumulatieve status van de lening? Ik denk van wel.

Allereerst is Rabobank één van de beter gekapitaliseerde banken die zonder enige steun van de overheid door de kredietcrisis is heen gekomen. Daarnaast denk ik dat de reputatieschade voor de Rabobank, bij het niet uitbetalen van de rente, niet opwegen tegen het overslaan van een rentebetaling.

Een groot gedeelte van de 1,95 miljoen leden van de Rabobank zullen het de bank niet snel vergeven indien de bank een rentebetaling overslaat of overgaat tot het afschrijven op de nominale waarde. De nevenschade die dit voor de bank oplevert, door bijvoorbeeld weglopende klanten, is vele malen groter dan de rentebetaling.

Aangezien de ledencertificaten meetellen als eigen vermogen mag de raad van bestuur van de Rabobank altijd zelf de beslissing nemen wel of geen rente uit te betalen. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de bank verliezen maakt. Voor nu is er geen aanleiding om in deze richting te denken gezien recent gepubliceerde halfjaarcijfers. De bank heeft daarnaast genoeg buffer om kredietverliezen in het MKB en commercieel vastgoed op te vangen.

Conclusie
Met een effectieve rentevergoeding van 6% denk ik dat de risico’s meer dan voldoende verdisconteerd zijn in de huidige koers en dat de lening aantrekkelijk geprijsd is. Het risico van Rabobank Ledencertificaten is duidelijk hoger dan dat van traditionele obligaties maar lager dan van met aandelen. Interessant voor iedere belegger die met een acceptabel risico een aantrekkelijk rendement wil behalen. Met mijn portefeuille bij probeleggen ben ik zeker lid!

Meer van Albert Jellema

Meer opinie