Frederieke Hegger

Frederieke Hegger

@frederiekeh

Frederieke duikt voor RTL Z in de economie van de toekomst. Met een beetje extra aandacht voor voor duurzaamheid, innovatie, fintech en privacy.

Opinie

De alternatieve feiten van een generatie X-er

07 juni 2017 05:52

Beste Roland,

Millennials 'klagen', 'jammeren boven hun latte-amandelmelk', vinden zichzelf  'zielig' en 'moeten wat doen met hun leven'. In een column die een pleidooi vóór de feiten zou moeten voorstellen, slinger je wel een hele hoop feitenvrije en denigrerende clichés de wereld in.

Ik heb zelf ook wel eens een grapje gemaakt over babyboomers en caravans. Neem van mij aan: dat soort karikaturen draagt niks bij aan de discussie. Hoewel het aantal hoogopgeleide jongeren sinds de jaren '90 flink is toegenomen, bestaan 'de millennials' niet uit alleen maar elitaire latte-amandelmelk drinkende jongens en meisjes. Ook uit hardwerkende schoonmakers met een hongerloon, autoverkopers en schoonheidsspecialisten.

Dat journalisten graag dat eerste beeld van mijn generatiegenoten schetsten zegt wellicht meer over de Randstad/Hilversumbubbel waarin jij en ik leven dan over mijn generatie. 

Snel naar de feiten dan maar. Want ja, die feiten vind je - terecht - zo belangrijk.

Je citeerde mij in je column als volgt: "'Feit is dat de rekening van de crisis bij mijn generatie terechtkomt', zegt RTL Z-journalist Frederieke Hegger. Dat is een mening, geen feit." Ik zou daarmee alle andere slachtoffers van de crisis vergeten zijn. En die stelling bovendien niet beargumenteerd hebben met data.

Het ging volgens jou om deze video. Maar wat zei ik daar echt? Dit: "Feit is dat de rekening van de crisis en de vergrijzing voor een groot gedeelte bij mijn generatie terecht is gekomen. Zijn we dan zielig? Nee. Maar verwend ook zeker niet."

Een stelling die wel degelijk ruimte biedt voor meerdere slachtoffers van de crisis. Die gaat over meerdere ontwikkelingen, de crisis en de vergrijzing, die leiden tot bepaalde politieke en bedrijfsmatige beslissingen, tot een grotere last op de schouders van jongeren en werkenden in het algemeen.

Een collega-journalist feitenvrije journalistiek verwijten en een citaat 'aanpassen' om dat te bewijzen? Ik vind het niet zo fraai. 

En dan de feitelijke onderbouwing. Heb je even? Want hoeveel rapporten, artikelen etc. zijn er zo onderhand al niet verschenen over dit onderwerp? Dit aardige grafiekje, die gister in het nieuws was, laat zien dat het inkomen van twintigers tussen 2004 en 2014 is gedaald. Meer dan bij andere leeftijdscategorieën.

Thumbnail

Vergelijkbare informatie, over besteedbaar inkomen, zat overigens ook in de video; en in tal van publicaties van zowel mij als collega's. Zo feitenvrij is deze discussie helemaal niet. Check bijvoorbeeld dit artikel van WNL, of de specials van de Financial Times. Meer cijfers en rapporten vind je in de P.S. onder deze column; ook enkelen die ik - daar heb je een punt - eerder had moeten noemen in deze video

En vinden 'wij' onszelf zielig? Nee, we zijn geen 'verloren generatie', en ik heb nog nooit een leeftijdsgenoot gehoord die zichzelf zielig vond. 

Laatst zei iemand tegen mij: "Frederieke, dat is juist het probleem. Jouw generatie vindt zichzelf niet zielig genoeg. Daarom organiseren jullie je niet. Daarom komen jullie ook weinig voor jezelf op."

Goed punt.

En wanneer we dat wel doen, zijn we een zeikende generatie, leren we van jou.

Bedankt voor deze wijze les.

Groet,

Frederieke

P.S. Hier nog wat feiten:

  • Keuzestress? Tja, als dat alles was. Oud-collega Hella Hueck over de cijfers achter burnouts en de flexibilisering.
  • Flex van alle tijden' is natuurlijk een kul-argument (er zijn zoveel - onwenselijke - zaken van alle tijden), het gaat erom wanneer het (te) schadelijk wordt – de Europese Commissie vindt het nu ook wel mooi geweest. Het CPB: "De kans op werkloosheid en armoede is voor werknemers met een flexibel contract driemaal zo hoog als bij werknemers met een vast contract. Zij vinden hun baan bovendien bijna tweemaal zo vaak 'belastend'." 
  • Nee, niet dankzij ons. Die bevolkingsgroei komt er dankzij migranten: CBS over bevolkingsgroei dankzij migratie en langere levensduur. 
  • Het CBS over het uitstel van huisje-boompje-beestje: "Laagopgeleiden en niet-westerse allochtone twintigers van de tweede generatie zullen vaker te maken hebben met gedwongen uitstelgedrag, omdat de baan of het vaste contract op zich laat wachten." Deze studie ziet ook wel degelijk een verband tussen crisis en geboorte-aantallen bij met name jonge gezinnen. De WRR heeft dat uitstelgedrag ook ondervonden in Nederland, weliswaar in een kwalitatief onderzoek. Had ik inderdaad even naar moeten verwijzen in deze video
  • En die huizen die onder water staan? Je raadt nooit bij wie dat vooral het geval is/was...CBS in 2015: "Van alle eigenwoningbezitters onder de 45 jaar heeft 65 procent een woning met onderwaarde. Vaak is de woning vlak voor de crisis gekocht en is nog niet veel van de hypotheekschuld afgelost. Bij huishoudens tussen 30 en 35 jaar is de waarde van de eigen woning zelfs in 75 procent van de gevallen lager dan de hypotheekschuld. Het zijn voornamelijk deze jongere huishoudens die bij (gedwongen) verkoop van de woning het risico lopen met een restschuld te blijven zitten."