Jos Heymans

Jos Heymans

@josheymans

Jos Heymans is politiek columnist.

Opinie

De vakantie is voorbij

26 oktober 2019 07:05

Het weekje herfstvakantie voor de leden van de Tweede Kamer is voorbij. Ja vakantie, ook al noemen ze het reces. Waarmee wordt gesuggereerd dat er wel degelijk wordt gewerkt, ook al zijn er geen debatten.

Zo ging 50plusser Henk Krol naar Taiwan, waar hij verzorgingstehuizen bezocht en een dansje met bewoners maakte. Het is allemaal terug te zien op Twitter. Zelf noemde Henk het een studiereis.

Jesse Klaver en Bram van Ojik, voormannen van GroenLinks, moesten met hulp van de Nederlandse ambassade in Ethiopië gered worden, toen ze verzeild raakten in een demonstratie. Ze waren er op werkbezoek.

"Heel veel netwerken dus, met een hapje en een drankje." 

Ook VVD'er Hayke Veldman was op werkbezoek, in Athene, waar hij deelnam aan het congres van de Europese liberalen. Heel veel netwerken dus, met een hapje en een drankje; bij de VVD noemen ze zo’n bijeenkomst niet voor niets een festival.

Maar voor de meeste Kamerleden was het gewoon vakantie, zoals Kees Verhoeven (D66) - ook al op twitter - eerlijk opbiechtte: 'tijd om bij te lezen', voorzien van een leestip voor drie boeken.

Nu weer gewoon aan het werk. Nou ja, gewoon. Er zijn, vooral partijpolitiek, wel wat dingen gebeurd die de komende weken tot de kerst zullen beheersen. De Partij voor de Dieren is in een week tijd zowat gehalveerd, toen het partijbestuur zijn voorzitter aan de kant schoof. De onrust leidt mogelijk tot een extra ledenvergadering, in ieder geval tot ledenverlies.

De VVD heeft nog een naschok te verwerken van de val van Ivo Opstelten over de bonnetjesaffaire. In het boek dat deze week over hem verscheen, werd onthuld dat toenmalig fractieleider Halbe Zijlstra Opstelten al een half jaar eerder aan de kant wilde schuiven. Vrienden voor het leven; dat begrip kennen ze daar niet.

De liberalen beginnen bovendien aan de eerste echte week zonder Wybren van Haga. Er is weer wat meer ruimte aan de vergadertafel, die berekend op 38 zetels toch al aan de ruime kant is. De vraag is of Van Haga zijn belofte gestand doet om het regeerakkoord te volgen. Veel zal het niet uitmaken, nu anti-oppositiepartij GroenLinks het kabinet heeft verzekerd alle begrotingen goed te keuren.

"Krol en consorten krijgen steeds meer steun in hun verzet tegen de afbrokkelende oudedagsvoorziening." 

Bij 50PLUS kloppen de harten sneller dan ooit. Na het boerenprotest waarbij de overheid door de knieën ging en de bouwvakkers die deze week naar het Binnenhof oprukken, dreigen nu ook de ouderen de straat op te gaan om hun pensioen veilig te stellen. Krol en consorten krijgen steeds meer steun in hun verzet tegen de afbrokkelende oudedagsvoorziening.

Ook opwinding bij de SP, die in december een nieuwe partijvoorzitter moet kiezen. De partij die nederlaag na nederlaag lijdt, heeft ook een voorstel gelanceerd voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Het idee heeft zowaar de instemming van het Centraal Plan Bureau, die berekend heeft dat alle inkomens tot 85.000 euro er daardoor op vooruit gaan. En er is ook nog onrust bij de doorgaans gezagsgetrouwe SGP, waar twijfels leven over de wachtgeldregeling van partijvoorzitter Peter Zevenbergen.

"Waar het stil is, gaat het doorgaans goed." 

Waar het stil is, gaat het doorgaans goed. Van de Partij van de Arbeid hoor je weinig, maar is een stabiele politieke factor geworden nu de partij op 20 zetels in de peilingen staat. Ook de PVV heeft de dip van het voorjaar overleefd en is met 17 zetels weer op weg naar een toppositie.

Het kabinet begint deze week aan zijn tweede wat rumoerige helft. Twee jaar geleden kwam Rutte-3 wat moeizaam op gang met de onhaalbare afschaffing van de dividendbelasting en de snelle aftocht van Halbe Zijlstra. Nu is de ploeg in rustiger vaarwater, maar is wel de meerderheid kwijt in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Het kabinet krijgt zijn handen vol aan het zoeken naar oplossingen voor de stikstofproblemen en het ogenschijnlijk mooie pensioenakkoord dat als sneeuw voor de zon dreigt te verdwijnen.

Na de hete zomer volgt de herfst, die in politiek opzicht niet anders zal worden.