Hans Stegeman

Hans Stegeman

@hanswstegeman

Hans Stegeman is econoom en werkt bij Triodos Investment Management. 

Opinie

Beste Rutte, lees het World Happiness Report (en versla Baudet)

29 maart 2019 06:07

Vorige week kwam het World Happiness report uit. Dit rapport van de Verenigde Naties, dat voor het eerst in 2012 verscheen, meet het geluk van mensen in meer dan 150 landen.

Het gelukbevinden van de mensen in die landen wordt gemeten op basis van onder meer (politieke) vrijheid, welvaart en gezondheid. Wellicht onverwacht, gezien het chagrijn dat dagelijks tot u komt, maar Nederland staat toch echt in de top-5 van gelukkigste landen.

De optimisten zullen het rapport terzijde leggen en zeggen: "Zie je wel, het gaat gewoon goed met Nederland." De pessimisten zullen hetzelfde doen, onder het mom van: "Dit rapport is niet representatief; we zien elke dag wat het voor een puinzooi het in dit land is."

Mijn advies: helemaal uitlezen dat rapport, want er staat veel zinnigs in. Zo draagt overheidsbeleid wel degelijk bij aan meer geluk. En een belangrijke les voor onze politici: het geluk van mensen komt doorgaans tot uitdrukking in hun stemkeuze. Dus als een overheid geld over heeft zoals nu, kan het in het belang zijn van politici om dat geld uit te geven aan geluksbeleid.

De top-vijf positie in een minder gelukkige wereld

Voordat we ons beperken tot ons eigen kleine landje, even het mondiale beeld: sinds 2015 zijn mensen gemiddeld steeds minder gelukkig. Deze daling komt vooral op het conto van landen met de grootste bevolking: China, India, Indonesië, de VS en Rusland.

De redenen hiervoor zijn velerlei en landenspecifiek. Maar op zich geeft het te denken, dat in landen waar de economische groei juist over die periode relatief hoog was, de gemiddelde burger toch niet gelukkiger werd.

In Nederland geven we ons geluk al jaren een cijfer van ongeveer 7,4. Met zijn vijfde positie op de ranglijst schaart Nederland zich qua geluksniveau bij de Scandinavische landen. In relatief kleine landen met een hoog welvaartsniveau en een relatief uitgebreide verzorgingsstaat is het blijkbaar goed toeven.

Ook valt op dat, zeker aan de top, het geluksniveau vrij constant is. De verschuivingen op de ranglijst zijn meestal dan ook marginaal.  

Wat kan de overheid doen?

Het lijkt erop dat, naast het algemene welvaartsniveau, de keuzes die in een land worden gemaakt ten aanzien van sociale zekerheid, de arbeidsmarkt, veiligheid en de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en onderwijs het geluk in belangrijke mate bepalen.

Dat is ook niet meer dan logisch: uiteindelijk gaat politiek immers over het realiseren van zo hoog mogelijke welvaart en welzijn van burgers met de middelen die beschikbaar zijn.

Uiteraard zijn er manieren waarmee de overheid dit geluk kan vergroten, maar er is geen heilige graal. Als de kwaliteit van zorg en onderwijs goed is, de ongelijkheid niet te groot en de bestaanszekerheid gegarandeerd, dan laat specifiek beleid weinig effect op geluk zien.

Wel is het zo dat in landen waar bijvoorbeeld de overheidsbestedingen aan gezondheidszorg hoger zijn, mensen gemiddeld wat gelukkiger zijn. In landen waar de uitgaven aan defensie hoger zijn, zijn mensen juist minder gelukkig.

Waardeert de kiezer dit?

Overheidsbeleid doet er dus wel degelijk toe. Dat blijkt ook uit het feit dat kiezers die gemiddeld gelukkiger zijn, eerder geneigd zijn om voor de zittende regering te stemmen. Voor politici een simpel recept: gooi alles op het geluk van de kiezer en je wordt herkozen.

De uitvoering is echter allesbehalve simpel. Want juist de geluksfactoren waarop beleidsmakers wel invloed hebben, zoals het verbeteren van de gezondheidszorg of het openbare bestuur, kosten over het algemeen de nodige tijd om te implementeren en daarmee effect te sorteren.

Maar een belangrijke les is dit wel: beleid gericht op vergroten van geluk maakt de kiezer blij. En een blije kiezer stemt niet zo snel op een outsider of een populistische partij.

Dat is dan ook mijn aanbeveling voor het kabinet Rutte: lees dit rapport aandachtig en helemaal tot het einde en investeer vervolgens in de kwaliteit van de publieke dienstverlening; van onderwijs, zorg, tot energie-infrastructuur.

Dit levert meer stemmen op dan welk verkiezingsdebat dan ook. Want uiteindelijk willen mensen maar één ding: geluk.