Matthias Pauw

Matthias Pauw

@mattpauw

Matthias Pauw is journalist bij RTL Z.

Opinie

Hé ChristenUnie, ga lekker jezelf betuttelen

12 september 2018 06:22

Zo burgertje, kom jij maar eens even hier. We moeten praten, want jij weet niet wat goed voor je is. Je weet ook niet wat slecht voor je is.

Je bent onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.

En die onbekwame zondaars kun je als hoeder natuurlijk niet zomaar aan hun lot overlaten. Nederland bestaat uit 17 miljoen potentiële slachtoffers van hun eigen driften, smachtend naar bijsturing.

Dat is ongeveer hoe de ChristenUnie - en staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis in het bijzonder - aankijkt tegen de kiezers

Tijd voor actie dus, om het verval van de samenleving te stoppen. We drinken te veel, vindt Blokhuis, en dan vooral de jeugd. Daarom moeten de accijnzen op drank omhoog! Daarom moeten bier- en wijnaanbiedingen worden verboden.

Blokhuis denkt dat de negatieve effecten van alcohol niet opwegen tegen de vele miljoenen plezieruren per jaar. Dat ongelukken niet opwegen tegen de sterke verhalen.

Dat lijkt mij pittig om te kwantificeren, maar voor de ChristenUnie is dat helemaal niet moeilijk. De negatieve effecten (ongelukken, alcoholvergiftigingen, vernielingen, etc), zijn – per definitie –negatief.  Maar de andere kant van de medaille: de lol, de losse sfeer, de grote verhalen en de bonte avonturen, zijn volgens de calvinist haast net zo beklagenswaardig. Dan is het makkelijk keuzes maken voor een ander.

Veel logischer zou het natuurlijk zijn als de zelfverklaarde gezinspartij de oplossing zoekt bij de zogenaamde hoeksteen van de samenleving.

Laat het lekker aan de ouders, zou je denken, om te kiezen wat ze acceptabel vinden van hun kroost. Bespreek het lekker onderling in de kerk, als je vindt dat volwassen ook niet zouden moeten drinken. Maar zo werkt het niet. Want onder de vlag van de volksgezondheid moet en zal de calvinistische moraal opgelegd worden aan iedereen.

Geen excessen. Geen uitspattingen. Geen gekte. Matigheid als deugd. Matigheid als doel op zich.

De diepgewortelde overtuiging dat de burger niet in staat is om zonder vaderlijke dwang een fatsoenlijke keuze te maken, geeft Blokhuis ook het mandaat om een suikertaks op te leggen. Die mag alleen geen suikertaks heten.

Nee, de verbruiksbelasting  voor producten zonder suiker gaat verdwijnen. Klinkt sympathiek, maar wat straks overblijft een belasting die slechts op suikerhoudende dranken wordt geheven. Doe eens gek, noem het een suikertaks. Ingevoerd via een soort reverse take-over van een bestaande belasting.

Het idee is weer hetzelfde. De mens kan zichzelf niet matigen en de deugd moet opgelegd worden.

Waar zijn eigenlijk die liberale partijen in dit kabinet? Jeweetwel, die gasten van eigen verantwoordelijkheid enzo. Vrijheid. Bij de VVD hebben ze het vast al druk genoeg met zichzelf. De vrienden van D66 zullen wel weer in stilte iets aan het doen zijn op het Binnenhof.

Dan moet de roep maar uit de samenleving komen. Een sterk signaal van de mensen die matigheid geen doel op zich vinden. Een tegengeluid dat we zelf wel bepalen wat we leuk en goed vinden. En dat we zelf ook zo nu en dan onze foute keuzes wel maken en – als het moet – op de blaren zitten.

Alles beter dat het puriteinse paternalisme van Blokhuis. De samenleving is geen vehikel om zo saai mogelijk leven zo lang mogelijk te rekken. Als je dat wel wil, ga lekker jezelf betuttelen.