Stephan Okhuijsen

Stephan Okhuijsen

@steeph

Stephan Okhuijsen combineert ervaring in de ICT met datajournalistiek. Hij zet het nieuws en je wereldbeeld in (een ander) perspectief aan de hand van data. 

Opinie

Factcheck: Is er sprake van een toenemende belastingdruk?

23 september 2017 07:50

Alweer een Prinsjesdag waarop een demissionair kabinet een begroting presenteerde. Het is de zevende keer dat dit gebeurde sinds de oorlog, waarvan de vorige twee keer onder Rutte. 

Terwijl veel aandacht uit ging naar wie er nou eindelijk geld bij zou krijgen, was er weinig belangstelling voor het onderdeel belastinginkomsten. Uiteraard werd vanuit bepaalde hoeken aangegeven dat de belastingdruk in Nederland wel heel hoog is, en misschien wel wat lager zou kunnen.

Maar hoe zit dat nou eigenlijk met die belastingen? We plaatsen de meest recente begroting in een reeks vanaf 1995

 

Miniatuurvoorbeeld

 

In dit overzicht zijn de sociale (verzekerings)premies die de werkgevers afdragen niet meegenomen. Een stevige stijging is zichtbaar. Ook is het effect van de crisisjaren goed te zien. Belastinginkomsten gingen toen een tijd omlaag als gevolg van lagere winsten en minder mensen die werk hadden.

Maar bij rijksbegrotingen en belastingen is het gebruikelijk om het in verhouding tot het Bruto Binnenlands Product beschouwen. En dan ziet het verloop er al weer anders uit.

Miniatuurvoorbeeld

 

Nooit boven de 24 procent en nooit onder de 21 procent in de laatste 24 jaar. Dat voelt best stabiel aan. Je kan dus niet spreken van een toenemende belastingdruk. Interessant daarbij is om even nader te kijken naar de verschillende vormen van belasting in verhouding tot het BBP.

 

Miniatuurvoorbeeld

Dan valt op dat met name de persoonlijke inkomens nog steeds relatief veel belast worden en de bedrijven nog onder het niveau van rond het jaar 2000 zitten.

Los van onze eigen beleving van de belastingdruk, is het ook goed om te kijken hoe we het dan doen in internationaal verband. Dan blijkt al snel dat we gemiddeld genomen een vrij gunstig belastingklimaat hebben voor bedrijven. We schommelen de laatste jaren rond positie 25 van de 189 landen. 

 

Miniatuurvoorbeeld

 

Kortom, op collectief niveau is er geen sprake van problematische belastingen of een trend. Maar dat kan natuurlijk per persoon of bedrijf anders aanvoelen.

Volg Stephan Okhuijsen op Twitter of via zijn bedrijf Datagraver.com