Stephan Okhuijsen

Stephan Okhuijsen

@steeph

Stephan Okhuijsen combineert ervaring in de ICT met datajournalistiek. Hij zet het nieuws en je wereldbeeld in (een ander) perspectief aan de hand van data. 

Opinie

De papieren krant sterft in 2035

01 april 2017 07:39

Deze week werden de oplagecijfers 2016 van onder andere de dagbladen bekend. Voor het 21ste jaar op rij daalde de oplage van de betaalde papieren krant. In dit tempo verdwijnt binnen 20 jaar de papieren krant uit Nederland.

Naoorlogs laagterecord

Kijkend naar de oplage van alle betaalde landelijke en regionale papieren kranten, wordt duidelijk dat we al twee jaar op een naoorlogs laagterecord zitten.

Thumbnail

Onomkeerbare trend

De laatste 20 jaar schommelt de daling van de oplage rond de 3 procent per jaar en er zijn geen indicaties dat die trend zal keren.

Thumbnail

In 2035 is er geen papieren krant meer over 

Als we een rekenkundige truc uithalen en aan de grafiek van de oplage een trendlijn toevoegen en die door trekken naar de toekomst, is duidelijk dat de papieren krant voor 2035 ophoudt te bestaan in Nederland.

Thumbnail

(Voor de rekennerds: de trendlijn is een 2e graads polynoom met een R-kwadraat van 0,87)

Welke gaan er als eerste?

Maar niet alle kranten zullen tegelijk verdwijnen. Dus dat roept de vraag op welk landelijk dagblad als eerste zal moeten stoppen. Laten we daarvoor kijken naar de top 5 van de landelijke dagbladen.

Thumbnail

De neergang is niet gelijk verdeeld. Trouw en Volkskrant lijken zich beter te handhaven dan de anderen.

Wanneer we dezelfde truc met trendlijnen gebruiken als hierboven, blijkt dat de Telegraaf en NRC gaan strijden om wie het eerst verdwijnt. Zoals het er nu uitziet verdwijnen de papieren NRC en Telegraaf in respectievelijk 2024 en 2025. Dit uiteraard los van het opheffen van NRC Next als losse titel dit jaar.

De sprong in de oplage van het Algemeen Dagblad van 2005 naar 2006 komt door het overzetten van een aantal regionale titels, zoals het Utrechts Nieuwsblad, naar de landelijke editie met een regionale bijlage. Er is overigens een aantal regionale dagbladen dit groter is dan menig landelijk dagblad.

De marktaandelen verschuiven ook

Door alle dalende cijfers verschuiven de marktaandelen (uitgedrukt als totaal van verspreide landelijke oplage) ook. De 'kleintjes' houden hierin goed stand.

Thumbnail

Overigens vertekent het landelijke oplagecijfer het beeld van de werkelijke populariteit van de betaalde papieren krant. 

En nu meer in verhouding

De cijfers moeten namelijk in context van de groeiende bevolking geplaatst worden. We hebben daar twee indicatoren voor gekozen, het aantal huishoudens en het aantal inwoners van 15 jaar en ouder. Dit zijn de cijfers in verhouding:

Thumbnail

En die gratis krant dan?

Nu is het natuurlijk zo dat de gratis verspreide papieren krant vanaf 1998 een deel van de markt afsnoepte. Maar dat effect neemt snel af. Zowel in absolute als relatieve zin blijven de trends dan dalend.

Thumbnail

Thumbnail

Einde van een tijdperk

Uiteraard is de afgelopen jaren een verschuiving gaande richting digitale abonnement. Maar dat is een onderwerp voor een andere keer.

De papieren krant kennen we sinds de 17e eeuw. En binnen een kwart eeuw is deze verdwenen. De volgende generatie groeit op zonder.