Opinie

Oorlog in bitcoinland: dreigende opsplitsing kost geld en is gevaarlijk

29 maart 2017 06:09

Beeld ©

Een grote interne strijd over de toekomst van bitcoin dreigt te ontsporen in een chaotische situatie, waarbij bitcoins verloren kunnen gaan. Niels van Groningen, medeoprichter van bitcoinwisselkantoor Bitonic, maakt zich grote zorgen. Bij zijn bedrijf bereiden ze zich voor op het ergste. "Het draaiboek ligt klaar."

Gaat de Bitcoin aan zijn eigen succes ten onder? De wisselkoers van Bitcoin bereikte de afgelopen maand een absoluut hoogtepunt. Het revolutionaire systeem waarbij zonder tussenpersoon betalingen worden gedaan via internet, puur op basis van cryptografische principes, bestaat inmiddels ruim 8 jaar en vertegenwoordigt een totale marktwaarde van 20 miljard dollar. 

De duizenden deelnemers wereldwijd aan het netwerk waarop Bitcoin draait, houden decentraal een grootboek bij dat alle geldige transacties van Bitcoin bevat, de zogenaamde Blockchain. De deelnemers moeten het daarbij eens zijn over de regels waaraan geldige transacties moeten voldoen: die consensus is essentieel.

Grote ruzie die toekomst bitcoin bepaalt

Toch lijkt het erop dat Bitcoin nu een uitdaging te wachten staat die het misschien nooit meer teboven komt. Er is onder de deelnemers een groot meningsverschil ontstaan over hoe om te gaan met de toegenomen activiteit op het netwerk. Het opschalen van het peer-to-peer-transactienetwerk om de groeiende gebruikersaantallen te kunnen blijven bedienen, kent geen eenvoudige oplossingen. Gewoon meer servers inzetten, zoals bij gecentraliseerde systemen (Google, Facebook etc.) normaal is, is bij Bitcoin niet mogelijk.

Het hele netwerk moet meeschalen en draagt dus ook de last van eventuele capaciteitsvergrotingen. Een grote groep deelnemers aan het bitcoinnetwerk stelt een omstreden oplossing voor, waarover geen compromis met de overige deelnemers lijkt te kunnen worden bereikt. Maar als hierover geen consensus wordt bereikt, zou dit kunnen leiden tot een splitsing in het netwerk; een zogenaamde hard fork. Dit betekent dat er twee verschillende versies van de Blockchain naast elkaar gaan bestaan.

Wij bij Bitonic, het grootste Nederlandse Bitcoin-wisselkantoor, maken ons grote zorgen. De hard fork die zich nu dreigt voor te doen is zeer onvoorspelbaar en gevaarlijk en kan leiden tot verlies van bitcoins van onze klanten.

De strijdende partijen

De partijen in het conflict over het opschalen zijn grofweg in twee kampen te verdelen. Ten eerste Bitcoin Core. Deze groep ontwikkelaars is gevormd uit de mensen die het stokje van de mysterieuze Bitcoin-schepper Satoshi Nakamoto hebben overgenomen en de taak op zich hebben genomen om de Bitcoin-software verder te ontwikkelen en te verbeteren. Bitcoin Core bestaat vooral uit academici en getalenteerde it'ers.

Volgens Bitcoin Core is het van het grootste belang om de veiligheid van het systeem en de daarvoor essentiële consensus te waarborgen. Daarbij past een conservatieve strategie van opschalen waarbij eerst technische verbeteringen gezocht worden binnen de bestaande regels. Zo'n verbetering is het Lightning Network; software die in een laag bovenop Bitcoin in principe vrijwel onbeperkt gratis transacties biedt zonder veiligheid in te leveren.

Maar voor deze heilige graal van schaalbaarheid is wel de medewerking van Bitcoin-miners nodig. Miners binnen Bitcoin zijn een speciale groep gebruikers die enorme rekenkracht bijdragen om zo de blokken te vinden die de Blockchain vormen. Gebruikers betalen om hun transacties door de miners in het grootboek opgenomen te laten worden.

Bitcoin Unlimited is het tweede kamp. Deze groep heeft de software van Core gekopieerd en aangepast. De grootste verandering bestaat uit het opschorten van de strikte limieten, waarmee Bitcoin zélf kan schalen in plaats van via een extra systeem erbovenop zoals Core voorstelt. Bitcoin Unlimited wil dat de regels die de limieten van het grootboek dicteren, en daarmee het aantal transacties dat verwerkt kan worden, via een simpele instelling door de individuele gebruikers is aan te passen. Dit is vooral relevant voor Bitcoin-miners, die hiermee meer te zeggen krijgen over het netwerk. Niet geheel ontoevallig wordt het voorstel van Bitcoin Unlimited vooral vanuit miners gesteund.

De problemen van Unlimited

Er zijn eerder versies van Bitcoin gemaakt met het doel om een vergroting van de capaciteit te forceren. Deze zijn allemaal vrij snel mislukt en vergeten. Het is zeer moeilijk gebleken te concurreren met het ontwikkelteam van Core. Het vertrouwen in de kwaliteit van de software is uiteindelijk waar de waarde van de Bitcoin vandaan komt. Slechte software betekent namelijk dat je onherroepelijk geld kan verliezen.

Bitcoin Unlimited introduceert de mogelijkheid voor gebruikers en vooral miners om de grootte van blokken zelf dynamisch in te stellen. Het is alleen totaal onduidelijk hoe de consensus onder deze voorwaarden gewaarborgd blijft. Unlimited zelf spreekt van Emergent Consensus, de gebruikers van Bitcoin zouden als een zwerm vogels vanzelf de juiste richting volgen. Volgens ons een heel gevaarlijk idee. Hierdoor kunnen namelijk aan de lopende band splitsingen in het Bitcoinnetwerk ontstaan. Voor ons als Bitcoinbedrijf zou het bijhouden van de laatste geldige chain veel extra technische inspanning en middelen kosten.

Zelfs wanneer de consensus wonderbaarlijk in stand zou blijven, doemt er een volgend probleem op: onvoorspelbare groei van de Blockchain. De blokgrootte kan in een kwestie van dagen verhonderdvoudigen. Voor ons bedrijf kan de continuïteit van onze systemen niet garanderen wanneer elk moment zonder waarschuwing vooraf een enorme piek in belasting van systemen optreedt. Ook de validatietijd kan exponentieel groeien waardoor we niet tijdig onze klanten veilig kunnen bedienen.

Gaat Bitcoin zich echt opsplitsen?

Waarom zou men dan toch overstappen naar Bitcoin Unlimited? In ieder geval niet vanwege de technische verbeteringen. De variabelen die de blokgrootte moeten gaan bepalen, zijn niet of slecht getest en de risico's op consensusproblemen zijn groot. Bovendien stapelt team Unlimited fout op fout. Het is meerdere keren mogelijk geweest om op afstand de software van Unlimited te laten crashen. Dit tot groot ongenoegen van hun ontwikkelaars, die de broncode van volgende versies daarna afsloot voor pottenkijkers - toch wel een afgang in de wereld van open-source.

Ondanks alles lijkt het er op dat steeds meer miners en gebruikers overstappen op Unlimited, volgens sommigen zelfs al 40 procent van de miners. De kans op een splitsing is daarmee opeens een echte mogelijkheid geworden, al weet niemand precies hoe en wanneer precies. Het is ook nog steeds niet duidelijk of het Unlimited wel echt te doen is om een splitsing of dat ze vooral meer zeggenschap eisen van het conservatieve Core. De chaos die met een hard fork gepaard gaat, zal voor beide kanten van het conflict namelijk desastreus zijn. Wij als Bitcoinbedrijf hopen zeer dat het niet zo ver zal komen. Om onszelf en onze klanten te beschermen hebben wij in ieder geval alvast technische voorbereidingen getroffen en het draaiboek ligt klaar.

Zeker nu het vertrouwen in banken een nieuw dieptepunt heeft bereikt en consumentenspaarrentes beneden het nulpunt dreigen te dalen, gelooft Bitonic onverminderd in de toekomst van Bitcoin.

Niels van Groningen
Co-founder, Bitonic B.V.

Bron • RTL Z