Algemeen

Cijfer voor niet-gemaakt tentamen: zelfs docent werkt mee aan fraude

08 juni 2016 16:27

Beeld © ANP

Het aantal meldingen van fraude door studenten is opgelopen van 320 meldingen in 2011 naar 584 meldingen in 2015. Universiteiten noemen scherpere controle als oorzaak voor die stijging, maar dat is maar een deel van het antwoord. "De mogelijkheden om te frauderen worden niet minder, maar meer."

"Grotere druk, meer mogelijkheden en rationalisatie." Het zijn de drie oorzaken die Ludo van Meeuwen van de TU Eindhoven noemt waardoor studenten meer gaan frauderen.

Druk op studenten

Hij vertelt dat de studielast alleen maar toeneemt en de druk op studenten om te presteren alleen maar groter wordt. Daarnaast is de drempel om te frauderen lager geworden met de opkomst van mobieltjes en sociale media.

Hoe normaal het is om te frauderen, is wat Van Meeuwen met rationalisatie bedoelt: “Het zou bij een onderwijsinstelling niet normaal moeten zijn om te frauderen.”

Oude vragen hergebruiken

Aan de Hogeschool Rotterdam deed Arie de Wild onderzoek naar verborgen methoden van fraude. Hij ondervroeg studenten en tekende hun fraudeverhalen op. Wat opviel: dat in bijna een derde van de fraudegevallen niet de student, maar de docent als veroorzaker van fraude werd genoemd.

Docenten zouden tijdens de les al verklappen wat er op het tentamen gevraagd zou gaan worden en zouden oude tentamenvragen hergebruiken, waarmee ze fraude in de hand werken. In een enkel geval gaf de docent een cijfer voor werk dat helemaal niet was gemaakt.

Docent mag zelf afweging maken

Gevallen of vermoedens van fraude moeten altijd door docenten en examinatoren aan de examencommissie worden gemeld, waarna die commissie het geval beoordeelt en de student kan straffen, door bijvoorbeeld de student uit te sluiten van het vak of in ernstige gevallen de student van de opleiding uit te schrijven. Toch gebeurt dat niet zo strikt bij elke onderwijsinstelling.

De Rijksuniversiteit Groningen laat RTL Nieuws weten dat ze docenten juist niet verplicht om vermoedens te melden, en docenten zelf die afweging laat maken.

De universiteit stelt dat ze docenten die afweging laat maken om valse beschuldigingen te voorkomen. "Er moet een redelijk vermoeden bestaan voordat fraude gemeld wordt. Het kan immers een grote impact hebben op studenten en het vervolg van hun studieloopbaan", reageert de universiteit.

Geen specifieke regels

Een andere verplichting die de wet aan hogere onderwijsinstellingen stelt, is dat hun regelingen en procedures rond tentamens op orde moeten zijn.

In een rapport uit 2015 constateert de Onderwijsinspectie dat het huidige fraudebeleid ervoor zorgt dat ‘het risico bestaat dat fraude onopgemerkt kan blijven’.

Bij de meerderheid van universiteiten en hogescholen ontbreken specifieke regelingen voor de afname van digitale toetsen en hergebruik van oude tentamens. Ook controleert slechts 33 procent van de onderwijsinstellingen of hun eigen docenten zich houden aan het beleid van fraude en plagiaat.

Vaker tegen de lamp gelopen

In een reactie op de bevindingen van RTL Nieuws wijzen de universiteiten verschillende oorzaken aan. Als voornaamste verklaring voor de stijging stellen de universiteiten dat ze de afgelopen jaren strenger zijn gaan controleren. Daardoor lopen studenten vaker dan voorheen tegen de lamp.

Een voorbeeld hiervan zijn plagiaatscanners. Met die software worden ingeleverde opdrachten van studenten vergeleken met informatie op webpagina’s en andere documenten of artikelen. Zijn er te veel opvallende overeenkomsten en presenteert de student teksten van een ander als die van hemzelf, dan moet de student voor de examencommissie verschijnen.

Meer op rtlnieuws.nl:

 

Bron • RTL Nieuws