Personal finance

Pensioenfondsen zakken dik onder wettelijk minimum

Erik Rezelman • 23 september 2015 12:12 @rezel

Beeld © ANP

Nederlandse pensioenfondsen zakken steeds dieper in de ellende. De meeste fondsen hebben grote problemen om te herstellen van de crisis. Hun dekkingsgraden zijn onder de 100 procent gedaald, dik onder het wettelijk minimum van 105 procent.

Het wordt nijpend voor de Nederlandse pensioenfondsen (en hun deelnemers), vooral als je bedenkt dat ze heel erg ver afstaan van de wettelijk vereiste dekking van 125 tot 130 procent: de fondsen moeten vanwege de wet herstellen tot dat niveau.

Dat lijkt onmogelijk. De Nederlandsche Bank geeft de fondsen nog wel ruim de tijd voor herstel, tot 2027, maar is streng als ze het niet gaan halen. En áls ze het niet halen, moeten ze meteen snijden in de pensioenen.

Herstelplannen zijn niet afdoende
Uit berekeningen van RTL Z blijkt dat pensioenfondsen de vereiste dekkingsgraad nauwelijks nog kunnen halen als die op dit moment zakt tot onder de 95 procent. In het herstelplan dat de fondsen jaarlijks moeten inleveren bij DNB, zullen ze dan moeten aankondigen direct te gaan korten. Wel mag dat over 10 jaar worden gespreid.

Hieronder staan de dekkingsgraden van 5 van de 30 grootste pensioenfondsen van Nederland. De fondsen zitten nog mijlenver af van de vereiste dekkingsgraad. We hebben de cijfers verzameld van de grootste fondsen van Nederland, ABP en Zorg en Welzijn, de metaalfondsen PME en PMT en ons eigen media-pensioenfonds PNO.

Thumbnail

De dekkingsgraden zijn dit jaar weer verder gedaald door de lage rente, de matige beleggingsresultaten en de stijgende levensverwachting van de deelnemers. Maar dit jaar doet DNB een extra duit in het zakje. Doordat de bank diverse regels voor de rekenrente heeft aangepast (de rekenrente is flink verlaagd) hebben pensioenfondsen dit jaar gemiddeld 7 punten verloren in de dekkingsgraad. Door de lage rente in Europa en de nieuwe regels van DNB moeten pensioenfondsen nu rekenen met 1,8 procent rendement voor de komende tientallen jaren. Begin dit jaar mochten de fondsen nog met 2 procent rekenen. 

Al tien jaar geen indexatie
De pensioenen worden al tien jaar (bijna) niet meer geïndexeerd. Diverse fondsen hebben de afgelopen jaren zelfs flinke kortingen moeten doorvoeren. Gepensioneerden lopen daardoor flink achter in koopkracht. Maar ook voor actieve werknemers worden pensioenaanspraken niet meer verhoogd met de inflatie. Zij kunnen ook niet meer rekenen op een waardevast pensioen.

Geen waardeoverdrachten
​Ben je niet meer werkzaam in je sector/bedrijf en wil je je pensioenaanspraken meenemen, dan moet je opschieten of ben je al te laat. Omdat ook de zogeheten beleidsdekkingsgraden, de gemiddelde dekkingsgraden over de laatste 12 maanden, bij diverse fondsen onder de 100 procent zijn gedaald, zijn waardeoverdrachten niet meer mogelijk. Door de malaise op de beurs zal de beleidsdekkingsgraad deze maand verder dalen en zullen onderstaande fondsen vanaf volgende maand allemaal geen waarde meer kunnen overdragen.

Thumbnail