Personal finance

'Verklein belastingkloof tussen een- en tweeverdieners'

Roel Schreinemachers • 10 november 2015 13:23 @roelschrein

Beeld ©

SGP, ChristenUnie en SP willen eenverdieners volgend jaar een belastingvoordeel geven van 668 euro. De drie partijen vinden dat gezinnen met één kostwinner te veel belasting betalen in vergelijking met tweeverdienersgezinnen. De drie partijen willen die kloof verkleinen.

In het debat over het belastingplan voor volgend jaar zullen de drie partijen een amendement indienen om de zogenaamde ‘aanrechtsubsidie’, de belastingkorting voor een niet-werkende partner, met 668 euro te verhogen. Dit moet worden betaald door de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor gezinnen waarbij beide partners werken met 300 euro te verlagen. De kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners wordt zo een kleine 1000 euro kleiner. 

Eenverdieners betalen veel meer
Uit berekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat eenverdieners veel meer belasting betalen dan tweeverdieners. Een tweeverdienersgezin met een totaalinkomen van 54.000 euro houdt daar netto 43.000 euro van over, een eenverdienersgezin met eenzelfde inkomen maar 35.500 euro.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën liet vorige week al weten dat hij extra geld wil vrijmaken om eenverdieners tegemoet te komen. Maar de toezeggingen gingen de SGP en de ChristenUnie niet ver genoeg. In het debat moet blijken of het voorstel dat SGP, ChristenUnie en SP nu doen op meer steun kan rekenen. Dat is niet zeker. Vooral de VVD voelt er weinig voor om veel belastingvoordeel te geven aan mensen die niet werken. PvdA en VVD hebben wel steun nodig van meer partijen om het belastingplan straks ook door de Eerste Kamer te krijgen. Lukt dat niet, dan gaat ook de beloofde belastingverlaging van vijf miljard euro volgend jaar niet door.

Bron • RTL Z