Personal finance

Weer minder vakbondsleden: jongeren overwegen lidmaatschap nauwelijks

25 oktober 2019 05:57

Het aantal vakbondsleden daalt. Beeld © ANP

Het aantal vakbondsleden in ons land blijft dalen. Het lijkt onmogelijk die trend nog bij te sturen. Vooral omdat de meeste jongeren nog niet eens nadenken over het lidmaatschap van een vakbond, laat staan dat ze ooit zouden overwegen lid te worden.

Tussen 2017 en 2019 verdwenen meer dan 100.000 namen uit het ledenbestand van de bonden. In totaal zijn er nu 1,6 miljoen mensen lid van een vakbond. 

Al tien jaar daling

Sinds 1988 was dat aantal niet zo laag, concludeert het CBS op basis van nieuwe cijfers. De afgelopen tien jaar daalt het aantal vakbondsleden gestaag, blijkt uit de vandaag gepubliceerde statistieken.

Die daling komt met name door jongeren tot 25 jaar. Zij worden überhaupt geen lid. Oudere werknemers die geen lid zijn geven vaker aan dat ze vinden dat vakbonden onvoldoende voor hun belangen opkomen. 

63 procent

In totaal geeft meer dan de helft van alle mensen die geen lid zijn van een vakbond aan nooit serieus overwogen te hebben zich in te schrijven. Bij jongeren (15-35 jaar) ligt dat percentage op zo’n 63 procent.

Vakbonden behartigen de belangen van werknemers. Ze onderhandelen bijvoorbeeld met werkgevers over een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Daarin staan bijvoorbeeld afspraken over vakantiedagen, ouderschapsverlof en een percentuele loonstijging zijn geregeld. 

Individuele belangen

Individuele leden kunnen hun vakbond ook inschakelen als ze een conflict hebben met hun werkgever. Vakbonden hebben veelal juristen in dienst die hen kunnen bijstaan.

Ook zijn vakbonden gesprekspartners voor de overheid als het gaat om belangrijke wetgeving voor werknemers. Het meest recente voorbeeld is het pensioenakkoord, waarin nieuwe regels voor de opbouw van je pensioen zijn afgesproken.

Leden van de vakbond hebben soms invloed op de uitkomst van dat soort gesprekken. Bij het pensioenakkoord mochten leden van de bonden FNV, CNV en VCP via een referendum hun oordeel geven.

Video: Pensioenakkoord vooral goed voor ouderen

Bron • RTL Z