Personal finance

Meerderheid Nederlanders werkt nu door tot 65 jaar

Chris Koenis • 07 augustus 2019 06:19 @chriskoenis

Snoept opa straks het pensioen van zijn kleindochter op? Beeld © ANP

We werken steeds langer door: de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers steeg in 2018 verder naar 65 jaar. Dat is bijna 5 maanden hoger dan het jaar ervoor.

Een ruime meerderheid (58 procent) van de werknemers die in 2018 met pensioen gingen was 65 of 66 jaar oud. Ter vergelijking: dat percentage lag in 2006 op 10 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sterke stijging

Daarmee zet de trend die vlak na de eeuwwisseling werd ingezet verder door. Stopte je aan het begin van deze eeuw met werken, dan was je gemiddeld rond de 61 jaar oud. Een sterke stijging was zichtbaar in 2006, toen nieuwe regelgeving en wetswijzigingen werknemers stimuleerden om langer door te werken.

Daar zijn sindsdien meer maatregelen bijgekomen. Met name de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2013 is van belang. Sindsdien stijgt de leeftijd waarop je recht hebt op een basispensioen van de overheid stapsgewijs. De AOW-leeftijd lag vorig jaar op 66 jaar.

Meer 55-plussers in dienst

Het gevolg is dat bedrijven steeds meer 55-plussers in dienst hebben. Het aantal werknemers van 55 jaar of ouder dat op de loonlijst staat, is tussen 2006 en 2018 bijna verdubbeld. Dat komt naast maatregelen om vervroegd pensioen te ontmoedigen en de hogere AOW-leeftijd ook doordat er meer vrouwen werken en door de vergrijzing.

Zo steeg het aantal 65-plussers op de arbeidsmarkt in twaalf jaar tijd van 9.000 in 2006 naar 81.000 in 2018. In diezelfde periode daalde het aandeel werknemers dat vervroegd met pensioen ging sterk: van 88 procent naar 34 procent.

Hoe verder na pensioenakkoord?

Het kabinet heeft bij het pensioenakkoord van medio juni de vakbonden een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd toegezegd. Met name de zwaardere beroepen zouden in de toekomst eerder kunnen stoppen met werken, al is nog onduidelijk hoe dat geregeld wordt. 

Ook gaat de geplande koppeling tussen AOW-leeftijd en gemiddelde levensverwachting, waarbij één jaar langer leven ook één jaar langer werken betekende, niet door. Straks stijgt de AOW-leeftijd nog maar 8 maanden per jaar dat de levensverwachting omhoog gaat. 

Bovendien wordt de pensioenleeftijd waarop je AOW krijgt tot 2022 bevroren op de huidige 66 jaar en 4 maanden. Vervolgens stijgt deze leeftijd naar 67 jaar in 2024.

Pensioenleeftijd  AOW-leeftijd

De pensioenleeftijd is letterlijk de leeftijd waarop je stopt met werken. Hoewel deze leeftijd vaak gekoppeld is aan de AOW-leeftijd, is dit niet altijd dezelfde leeftijd. Ook na het ontvangen van een AOW-uitkering kan iemand nog (parttime) werken en andersom kunnen mensen ook daarvoor al met pensioen gaan.

Bron • RTL Z