Personal finance

Meest vermogende ouders schenken aan hun al rijke kinderen

11 maart 2019 06:05

Beeld ©

Vooral rijke ouderen hebben tussen 2007 en 2015 geld geschonken aan een ander, meestal aan hun kinderen. Ook die blijken vaak al vermogend te zijn.

Negentig procent van de schenkingen gingen van ouder op kind. En die geldoverdracht vond meestal plaats onder behoorlijk rijke Nederlanders, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Tachtig procent van de schenkers behoorde, misschien niet geheel verrassend, tot de 20 procent huishoudens met het meeste vermogen. Maar ook bijna de helft van de ontvangers behoorde tot die 20 procent rijksten.

Toch is er ook een groei geweest van het aandeel schenkingen dat ging naar de 20 procent minst vermogende huishoudens. In 2007 was dat aandeel nog 5 procent. In 2014 was dat geklommen 16 procent, een jaar later ging er weer een procentje af.

Steeds weer nieuwe regels 

Tussen 2007 en 2015 is er een hoop veranderd aan de regels rond schenken in Nederland. Tot 2010 waren er nog zeven belastingschijven, dat werden er daarna twee. In 2010 werd het mogelijk om tot 50.000 euro belastingvrij te schenken aan je kind, te besteden aan een studie of een woning.

In 2013 en 2014 werd het voor iedereen, ongeacht de relatie tussen schenker en ontvanger, mogelijk om belastingvrij een ton te schenken, ook voor de woning. Dit was onder meer bedoeld om de woningmarkt, waar onze economie erg van afhankelijk is, een extra zetje te geven.

Die laatste regeling bleek razend populair. Eerder kwam al naar buiten dat het de schatkist meer dan een miljard euro heeft gekost, in tegenstelling tot de ingeschatte 104 miljoen euro.  

Meeste schenkers zijn 65-plus

Bij schenkingen waarbij tot een ton was vrijgesteld van belastingen, was meer dan driekwart van de schenkers ouder dan 65. Ruim vier op de tien was ouder dan 75 jaar. De ontvanger was meestal ouder dan 40 jaar. 

Het meeste werd er geschonken in 2014: zo'n 9,4 miljard euro. Daarvan was 6,4 miljard een schenking van ouder naar kind, waarbij er een ton belastingvrij kon worden geschonken. 

Meest recente cijfers

Tussen 2007 en 2015 werd er gemiddeld voor 4,5 miljard euro per jaar geschonken. Omdat het CBS zich moet baseren op cijfers van de Belastingdienst, en fiscale afwikkeling drie jaar kan duren, is 2015 het meest recente jaar waar cijfers over bekend zijn. 

In het programma Z zoomt uit vertelde journalist Jesse Frederik vorige week dat ouderen vaak ook de erfbelasting ontwijken, door nu al geld te schenken aan hun kinderen. Daarnaast benadrukte Frederik dat met de schenkingsregelingen vooral rijke ouderen hun toch al bevoorrechte kinderen helpen met het kopen van hun huis. Armere jongeren worden ondertussen geconfronteerd met hogere huizenprijzen. 

'Ouderen schenken nu om erfbelasting te ontwijken'

Bron • RTL Z