Personal finance

'Kabinet wil pensioenleeftijd minder snel naar 67'

Matthias Pauw • 26 september 2018 07:29 @mattpauw

Beeld ©

De AOW-leeftijd gaat niet al in 2021 maar pas in 2025 naar 67 jaar. Dat zou het kabinet hebben toegezegd in de onderhandelingen met sociale partners over een nieuw pensioenstelsel. Dat is goed nieuws voor zestigers, maar kost wel heel veel geld.

De Volkskrant schrijft dat diverse bronnen rond de onderhandelingen melden dat minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees heeft aangeboden de pensioengerechtigde leeftijd langzamer te verhogen: daarmee komt hij vooral de vakbonden tegemoet.

Plannen lagen al klaar

In mei lekte via de Telegraaf al een conceptakkoord van werkgevers en vakbonden uit waarin precies hetzelfde voorstel werd gedaan: langzamere verhoging van de pensioenleeftijd in ruil voor een minder zeker pensioen en afschaffing van de doorsneepremie.

Dat laatste betekent dat jongeren niet meer meebetalen aan het pensioen van ouderen. Dat is gunstig voor die jongeren, maar levert een gat op voor de ouderen. Het repareren daar van kost naar verwachting miljarden.

In het regeerakkoord schreef het kabinet al dat het voor deze optie is en dat het bereid is om mee te betalen aan het pensioengat voor ouderen dat ontstaat.

Kabinet nu ook voor

Wat er veranderd is sinds mei is dat blijkbaar nu ook het kabinet aan boord is als het gaat om de langzamere verhoging van de AOW-leeftijd. Minister Koolmees wilde daar in het voorjaar nog niets over kwijt.

Het langzamer laten stijgen van de pensioenleeftijd kost wel geld: de overheid moet dan immers eerder dan begroot mensen een AOW-uitkering geven. Volgens het CPB kost dat zo'n 1,5 miljard euro.

Tijd voor een nieuw stelsel

Dat het oude pensioenstelsel op de schop moet, daar is iedereen het wel over eens. Zo wordt er te veel vanuit gegaan dat mensen nog een leven lang voor dezelfde baas werken. Daarnaast is het zo dat je in principe een vaste uitkering afspreekt en dat de premie die je betaalt variabel is: zit het tegen bij de pensioenfondsen, dan moet je meer in gaan leggen.

Daardoor zijn pensioenfondsen aan zulke strenge verplichtingen voor de toekomst gebonden dat ze snel onder de minimale dekkingsgraad (wat er in de kas zit, afgezet tegen de totale toekomstige verplichtingen) komen als het tegenzit. Dat zorgt er weer voor dat ze de pensioenen niet mogen verhogen met de inflatie (indexeren).

Dat laatste wordt juist veel makkelijker als de uitkeringen van miljoenen pensioendeelnemers niet van te voren zijn vastgelegd. De keerzijde is natuurlijk wel dat je ook veel minder zekerheid hebt als toekomstig gepensioneerde.

Geen commentaar

Het ministerie van Sociale Zaken en werkgeversorganisatie VNO-NCW wilden vanochtend niet reageren op het Volkskrantartikel. FNV zegt dat er geen officiële mededeling is gedaan door de minister.

"Bovendien is de AOW-leeftijd onderdeel van ingewikkelde onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel waar we momenteel middenin zitten. Dat neemt niet weg dat de vakbond al langere tijd pleit voor bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar", aldus een woordvoerder van de vakbond.

Bron • RTL Z