Personal finance

Waarom de economie groeide, maar jij daar bar weinig van profiteerde

18 september 2018 19:00

Beeld © ANP

'De economie is weer gegroeid!' Je hoort het vaak, maar waarom merk je daar in je portemonnee nauwelijks wat van? Het Centraal Planbureau geeft vandaag een heldere verklaring.

Tussen 2002 en 2017 is de economie flink gegroeid: met 15 procent. Maar het zogenoemde reëel beschikbaar inkomen, inkomen dat je zelf kunt besteden, is in diezelfde periode met maar 2 procent toegenomen. 

Kortom: het gevoel dat het met de economie misschien steeds beter ging, maar dat je dat tot voor kort niet of nauwelijks terugzag in je portemonnee, klopt. 

Dat zit hem in 'de toegenomen belasting- en premiedruk, de achterblijvende ontwikkeling van de loonkosten bij de economische groei, en in mindere mate de stijgende zorgpremies', schrijft het CPB in de Macro-Economische Verkenning.

Het gelijk van de burger

Met andere woorden: we hebben vooral meer betaald aan de overheid en onze lonen zijn nauwelijks gestegen. 

In hetzelfde document schetst het planbureau dat de lastendruk opnieuw gaat toenemen. Gezinnen gaan in 2019 samen 800 miljoen euro meer betalen aan de overheid dan in 2018. Dat zit 'm met name in de btw-verhoging, energiebelasting en de zorgverzekeringswet. 

Maar het reëel beschikbaar inkomen neemt, als het goed is, ook toe in 2019. Met 2,1 procent. 

'Soms terecht'

Het reëel beschikbaar inkomen daalde (met 2 procent) tussen 2002 en 2005. Daarna steeg het flink, met 6 procent tot 2007. Toen kwam de crisis en zakte het tussen 2008 en 2013 weer met 6 procent in. Vanaf 2013 is het reëel beschikbaar inkomen weer gestegen, met 4 procent tot 2017. Al met al bleef het inkomen flink achter bij de economische groei; met een verschil van 13 procentpunt. 

Overigens schrijft het CPB ook dat het soms een terecht kan zijn dat inkomens niet met de economie meegroeien. Bijvoorbeeld om gelijke verdeling over generaties te bevorderen of om zaken als zorg en onderwijs te bekostigen. Dan maak je op een andere manier gebruik van de gemiste inkomsten.