Personal finance

Verzekeraar DSW verlaagt de zorgpremie én het eigen risico

26 september 2017 06:16

De Spoedeisende Hulp het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Beeld © ANP

De premie voor de basisverzekering gaat bij verzekeraar DSW volgend jaar zes euro omlaag. En dat is tegen de verwachting in. Door de alsmaar stijgende zorgkosten was gerekend op een verhoging. Het eigen risico wordt 'symbolisch' met tien euro verlaagd.

Zorgverzekeraar DSW komt traditiegetrouw als eerste naar buiten met de premie voor de basisverzekering voor volgend jaar. Het vormt een goede graadmeter voor de rest van de verzekeraars die meestal de lijn van DSW volgen.

'Verrassende zet'

Bij de verzekeraar wordt de premie voor de basisverzekering volgend jaar 107,50 euro per maand, vijftig cent minder dan nu. Hoewel de verlaging van 6 euro per jaar geen groot bedrag is, gingen politieke partijen uit van een stijging van de jaarpremie met 80 euro. Informateur Gerrit Zalm had het over een stijging van 10 euro per jaar.

Zorgeconoom Piet de Bekker, verbonden aan de Vrije Universiteit, is verrast over de premieverlaging. "De signalen vanuit meerdere verzekeraars waren dat de premie omhoog zou gaan", zegt hij tegen RTL Z. "Er zijn meer mensen die zorg gebruiken, het basispakket wordt uitgebreid en het lijkt erop dat voor de wijkverpleging veel meer geld nodig is dan van te voren ingeschat."

Zie ook: Factcheck: hoe hard stijgen de zorgkosten? 

Eerlijke verdeling

De premie kan volgens DSW omlaag omdat de landelijke zorgkosten in 2017 wel lager uitpakken dan was begroot in de Miljoenennota 2017. En dat heeft weer te maken met een lager dan verwachte loon- en prijsontwikkeling, zegt directeur Chris Oomen. Doordat de Miljoenennota 2018 gebaseerd is op deze te hoge zorgkosten van 2017, verwacht DSW dat ook in 2018 de zorgkosten lager zullen uitvallen dan begroot. 

Hoewel het eigen risico wettelijk is vastgelegd mogen verzekeraars hier van afwijken. En dat doet DSW. Het eigen risico komt bij hun uit op 375 euro. Oomen: "Er is geen rechtvaardiging meer is voor het huidige niveau van het eigen risico. Wij zijn voorstander van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen."

Wat valt er wel en niet onder het eigen risico?

Niet: huisartsenzorg, hulpmiddelen in bruikleen (denk aan krukken), verloskundige zorg (met uitzondering van ambulancevervoer naar het ziekenhuis), kraamzorg, ketenzorg (zorg geleverd door verschillende zorgaanbieders), controles bij nier- of levertransplantatie bij donor en de vervoerskosten van de donor.

Wel: ziekenhuishulp, laboratoriumonderzoek, geestelijke gezondheidszorg, chronische fysiotherapie, ziekenvervoer of ambulancevervoer en voorgeschreven medicijnen door een arts.  

Stemmen over eigen risico

Om de zorgkosten is veel te doen in politiek Den Haag. Zo wil de voltallige toekomstige oppositie in de Tweede Kamer een alternatief plan voor het eigen risico in de zorg. Ze willen dit doen door het verhogen van de rijksbijdrage voor de zorgverzekeraars.

Vandaag stemmen de Eerste en Tweede Kamer over het voorstel om het verplichte eigen risico op 385 euro te houden, in plaats van te verhogen naar 400 euro.

'Boete op ziek zijn'

Heeft DSW een punt wanneer ze stellen dat het verschil in zorguitgaven tussen chronische zieken en gezonden mensen te groot is? Zorgeconoom De Bekker: "Dat argument, de 'boete op ziek zijn' wordt vaker gebruikt. Het is een hoog bedrag, daar is iedereen het over eens en voor chronisch zieken zijn er daarom compenserende maatregelen."

Het eigen risico in de zorg is in 2008 ingevoerd, met de gedachte dat mensen op die manier meer inzicht krijgen in hoe duur zorg eigenlijk is en er dan beter over nadenken wanneer ze naar de dokter gaan. Is dit nou de manier? De Bekker zegt dat je je kunt afvragen of dit nu remmend werkt.

Kleine brokjes

"In andere landen laten ze mensen op een andere manier bijdragen, meer in kleine brokjes. Bijvoorbeeld een paar euro bijbetalen wanneer je een voorgeschreven medicijn afhaalt. Of tien euro voor het gebruik van een diagnostisch apparaat en 25 euro voor een ziekenhuisopname. Dat zijn logische en kleine bedragen. Je blijft je zo wel bewust van de uitgaven maar hoeft dan niet ineens dat grote bedrag te betalen."  

Naast het verplichte eigen risico is er ook een vrijwillig eigen risico. Wie hier voor kiest krijgt vaak korting op de premie. De komende weken zullen andere verzekeraars hun premie bekend maken. Zij moeten dit uiterlijk voor eind november doen, zodat consumenten tijdig kunnen overstappen naar een andere verzekeraar. 

Bron • RTL Z