Personal finance

Meer verdienen leidt niet altijd tot meer inkomen (in vijf grafieken)

Marieke van de Zilver • 11 april 2017 14:54 @mvdz_

Beeld ©

Loonsverhoging zou hoe dan ook reden moeten zijn voor een feestje. Maar dat is niet altijd het geval. Vaak hou je minder dan de helft van elke verdiende euro extra over, en in zeldzame gevallen zelfs helemaal niets.

Na vragen van de Tweede Kamer heeft het ministerie van Sociale Zaken uitgezocht om hoeveel mensen het nou precies gaat, en hoeveel belasting zij betalen.

Het gaat hier om de zogenaamde marginale druk, de belasting die je betaalt over iedere euro die je extra verdient. Een samenvatting van het onderzoek in vijf grafieken:

Grafiek 1: marginale druk naar inkomen

Thumbnail

Dit is de marginale druk van werkenden naar inkomen. Gemiddeld hebben alle inkomensgroepen (behalve de inkomensgroep tussen de 10.000 en 20.000 euro) een marginale druk van ongeveer 50 procent. Dat wil zeggen dat ze over elke euro die ze meer gaan verdienen, ongeveer 50 procent belasting gaan betalen.

Een enorme uitschieter naar boven is te zien voor de groep die tussen de 21.000 en 30.000 euro verdient. Voor elke euro die je rond dat inkomen meer gaat verdienen, betaal je soms zelfs meer dan 100 procent belasting.

Dat wil dus zeggen dat er een groep mensen is, hoe klein ook, die betaalt om meer te gaan verdienen. Hoe dat kan, is goed te zien in de volgende grafiek.

Grafiek 2: de werking van toeslagen

Thumbnail

In deze grafiek is de situatie van een gezin met twee kinderen en een huurwoning van 550 euro te zien. Voor verschillende situaties kan de precieze uitwerking licht verschillen, maar de essentie blijft hetzelfde: de harde grens in de afbouw van de verschillende toeslagen (tussen de 20.000 en 35.000 euro) zorgt ervoor dat wie een inkomen rond die grens heeft, relatief zwaar geraakt wordt als hij meer gaat verdienen. 

Grafiek 3: marginale druk voor alleenverdieners

Thumbnail

Voor alleenverdieners ligt de marginale druk iets anders. Alleenverdieners zijn de kostwinners in het gezin. Vanaf een huishoudinkomen van 20.000 euro beginnen voor hen de kortingen snel af te bouwen en stijgt de marginale druk flink, om rond de 30.000 euro (de harde inkomensgrens van de huurtoeslag) ineens te stijgen tot ver boven de 100 procent.

Het gaat hierbij volgens het ministerie niet om veel werkende mensen, want van de 1,3 miljoen mensen die huurtoeslag krijgen in ons land werkt ongeveer 20 procent. En van die 260.000 mensen krijgt slechts een klein deel te maken met extreme piek. Maar die piek is dan ook wel enorm hoog.

Grafiek 4: om hoeveel mensen gaat het?

Thumbnail

In deze tabel is gemakkelijk te zien om hoeveel mensen het nou precies gaat. Opvallend: 68.000 mensen in Nederland betalen meer dan 80 procent belasting over elke euro die ze meer gaan verdienen. Maar liefst 1,1 miljoen mensen houden van elke euro die ze meer verdienen, minder dan 45 cent over.

Veruit de meeste werkenden hebben een marginale druk tussen de 48 en 56 procent, min of meer gelijk aan de hoogste belastingschijf van 52 procent.

Grafiek 5: wie voelt de pijn het meest?

Thumbnail

Een uitsplitsing van de groepen wordt gemaakt in deze laatste grafiek. Veruit het grootste deel van de mensen met een marginale druk van meer dan 80 procent, verdient tussen 15.000 en 25.000 euro per jaar.

Ook de groep daarboven, die tussen de 25.000 en 35.000 euro verdient, is goed vertegenwoordigd. Grote boosdoener wederom: het toeslagenstelsel. Sociale Zaken raadt dan ook aan de werking van dat toeslagenstelsel nog eens goed onder de loep te nemen. 

Bron • RTL Z