Carrière

Werkgevers kritisch over advies arbeidsmarkt, werknemers positiever

Sam Trompert • 23 januari 2020 11:11 @samtrompert

Beeld © Getty

De meest kritisch reacties op het advies van de commissie-Borstlap over de verandering van de arbeidsmarkt komen van de werkgevers en zzp-organisaties. Vakbonden zijn veel positiever over de plannen voor de toekomst van ons werk. 

Vandaag presenteert een commissie van arbeidsmarktdeskundigen onder leiding van oud-topambtenaar Hans Borstlap een definitief rapport over onze arbeidsmarkt.

Radicale maatregelen

Het rapport schetst een aantal grote sociale en economische problemen. Vooral het grote verschil tussen flexwerkers en mensen met een vast contract wordt gehekeld. 

Borstlap adviseert die kloof te dichten, met radicale maatregelen. De inzet van flexibel werkenden zoals uitzendkrachten en zzp’ers wordt ontmoedigd. Het vaste contract zoals we dat nu kennen moet worden uitgekleed. 

Vakbonden zijn best positief...

De vakbonden delen de conclusies van de commissie. "Wij zijn blij dat de commissie-Borstlap tot dezelfde conclusie komt als wij, namelijk dat de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt aangepakt moet worden”, aldus FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha.

De problemen van veel flexwerkers zijn schrijnend. "Ze verdienen minder, hebben nauwelijks zekerheid, zijn vaak niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en lopen meer risico op een bedrijfsongeval en op uitbuiting,", zegt CNV-voorman Piet Fortuin.

…maar werkgevers zien beren op de weg

Werkgevers zijn veel kritischer. In een gezamenlijke reactie maken werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO zich zorgen over de stijgende kosten van de inzet van flexibel personeel.

De commissie-Borstlap adviseert die inzet zwaarder te belasten, waardoor flexwerkers die nu veel goedkoper zijn dan vaste krachten duurder worden. In ruil daarvoor dalen de werkgeverslasten voor vast personeel.

FME, dat de werkgevers in de technologische industrie vertegenwoordigt, is positiever gestemd. Voorzitter Ineke Dezentjé is vooral blij met de plannen voor een persoonlijk leerbudget.

"Door technologie ontstaan nieuwe banen, die alleen ingevuld kunnen worden met een passend opgeleide beroepsbevolking. De oplossingen van de commissie-Borstlap zijn essentiële nieuwe onderdelen van het Nederlandse arbeidsmarktsysteem", zegt zij.

Zzp’ers zijn ook niet blij

Ook organisaties die zelfstandigen zonder personeel vertegenwoordigen reageren verbolgen. Jezelf verhuren als zzp’er wordt minder aantrekkelijk, als het advies van de commissie-Borstlap wordt opgevolgd. Belastingvoordelen zullen bijvoorbeeld verdwijnen. Daardoor stijgen de lasten voor zzp’ers.

Er zijn nu meer dan 1 miljoen zzp’ers in Nederland. Als het rapport van Borstlap navolging krijgt, zal dat aantal dalen.

Ondernemersorganisatie Zelfstandigen Bouw stelt dat de commissie-Borstlap, door voor te stellen iedere werkende als werknemer te beschouwen tenzij kan worden aangetoond dat het een zelfstandige is, voorbijgaat aan de behoefte van zelfstandigen om in vrijheid te ondernemen en zeggenschap te hebben over hun eigen werk.

"Dat getuigt van oud denken en een gebrek aan respect voor de ruim 1 miljoen zzp’ers", aldus de organisatie.

Hoogleraar: 'goede analyse'

Volgens hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen heeft de commissie-Borstlap een 'goede analyse van de pijnlijke plekken in ons arbeidsstelsel' gemaakt. Dat vakbonden positiever zijn dan werkgevers snapt hij wel. 

"Vakbonden zullen het rapport lezen als een oproep om het flexwerk te beteugelen. Het pleidooi om meer mensen een vast contract te geven vinden zij zeker interessant", analyseert hij.

Werkgevers zijn op hun beurt op een aantal terreinen tegemoet gekomen. Het vaste contract dat overblijft wordt een stuk flexibeler. "In dat opzicht zou dit een stimulans zijn voor meer vaste contracten, maar de mogelijkheden die werkgevers nu hebben voor de inzet van flexibel personeel verminderen. Ze houden minder keuze over en het wordt niet meer zo goedkoop." 

Bron • RTL Z