Carrière

Zzp'ers en vergrijzing drukken arbeidsproductiviteit, meer investeringen nodig

20 december 2019 10:15

Zzp'ers werken vaker in sectoren waar de arbeidsproductiviteit minder hard groeit. Beeld © ANP

De economische groei in de afgelopen tien jaar kwam vooral doordat we meer uren hebben gedraaid en niet zozeer omdat we efficiënter zijn gaan werken. Dat komt onder meer door de groei van het aantal zelfstandigen. "Investeringen in het onderwijs helpen."

De hoeveelheid werk die we per uur verzetten, onze arbeidsproductiviteit, steeg tussen 1998 en 2008 met 21 procent. Tussen 2008 en 2018 was die groei nog maar 3,9 procent, zo heeft het CBS berekend. Een hogere arbeidsproductiviteit is belangrijk willen we de lonen laten stijgen.

Hoewel het CBS niet precies kan aantonen waardoor de arbeidsproductiviteit minder minder stijgt, vermoedt het dat die lagere groei komt omdat er meer zelfstandigen zijn bijgekomen dan mensen in loondienst.

 

Rol zelfstandigen 

Hoe meer zelfstandigen er zijn, hoe lager de groei van de productiviteit, aldus het CBS. Hun toegevoegde waarde is kleiner. Ook zijn lagere investeringen in machines een mogelijke oorzaak, aldus het CBS.

Grotere bedrijven kunnen makkelijker investeren in machines dan zelfstandigen. Rond de eeuwwisseling werd er veel meer geïnvesteerd, bijvoorbeeld in ict. Voor het onderzoek heeft het alleen naar commerciële bedrijven gekeken. Onder meer de overheid en onderwijs zijn buiten beschouwing gelaten.

 

Vergrijzing en productiviteit

Daarnaast speelt ook de vergrijzing nog een rol, vermoedt het CBS. Uit veel wetenschappelijk onderzoek komt namelijk naar voren dat vooral jongere werknemers steeds productiever worden. Bij oudere werknemers stagneert die groei van de arbeidsproductiviteit of deze daalt zelfs een beetje.

Het CBS legt hierbij een link met investeringen in scholing en vaardigheden die rendabeler zijn voor jonge werkenden.

Investeren en onderwijs

Nóg een mogelijke reden voor de lagere productiviteitsgroei ziet het CBS in de groei van het belang van de dienstensector, ten koste van de industrie. De laatste tien jaar werden er vooral meer uren gewerkt in onder meer de zakelijke dienstverlening en de horeca en dat zijn net de bedrijfstakken waar de productiviteit minder steeg of zelfs daalde.

"De groei van de arbeidsproductiviteit kan worden gestimuleerd door meer geld te steken in machines, terwijl ook investeringen in onderwijs kunnen helpen", zegt woordvoerder Frank Notten van het CBS. "Maar dat is een politieke keuze", voegt hij er aan toe.

Bron • RTL Z