Carrière

Steeds meer Nederlanders werken thuis, vooral in Utrecht en Amsterdam

18 december 2019 06:09

Beeld © GettyImages

Thuiswerken wordt steeds normaler, vooral in de stad. Het aantal mensen met betaald werk dat (soms) thuiswerkt groeide van 2,8 miljoen in 2013 naar 3,3 miljoen in 2018. Amsterdam, Utrecht en 't Gooi zijn kampioen thuiswerken.

Met ruim 45 procent was het aandeel thuiswerkers het grootst in de regio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Groot-Amsterdam, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het gaat volgens het CBS vooral om 'incidenteel thuiswerken' (2 miljoen werkenden). Dat betekent dat de meeste mensen geen vaste thuiswerkdag hebben, maar af en toe een dagje vanuit huis werken. Bijvoorbeeld bij OV-stakingen.

Haarlem: weinig reistijd, veel thuiswerkers

Thuiswerken gebeurt het minst in Zuidoost-Drenthe en Oost-Groningen. Daar werkt meer dan een kwart van de werkenden soms vanuit huis. De stad Groningen is een uitzondering in de regio. Zo'n 38 procent van de Groningse stedelingen werkt af en toe thuis.

Je zou zeggen dat mensen met meer reistijd vaker thuiswerken, maar dat is niet overal zo. In de omgeving van Haarlem werken bijvoorbeeld relatief veel mensen thuis (42 procent), terwijl de gemiddelde reisduur naar het werk het kortst is van alle regio’s.

Bedrijfstakken

De regionale verschillen hebben deels te maken met het type werk. Of je kunt thuiswerken, hangt namelijk af van je beroep. Zo leent de financiële dienstverlening, zich beter voor thuiswerk dan de horeca.

Er zijn vijf bedrijfstakken met meer dan 60 procent thuiswerkers: informatie en communicatie, onderwijs, financiële dienstverlening, specialistische zakelijke diensten, en energievoorziening. En meer dan een kwart van de werkgelegenheid van deze bedrijfstakken zit in de Randstad.

Tot slot zijn het vooral hoogopgeleiden die soms thuiswerken. Van de thuiswerkers was 65 procent hoogopgeleid in 2018, van de niet-thuiswerkers was dit 24 procent.

Bron • RTL Z