Carrière

Bankier voor de klas: financiële sector werft voor onderwijs

Maaike Homan • 11 februari 2019 15:58 @maaike_homan

Nieuwe scholen zullen zich waarschijnlijk richten op leerlingen die goed zelfstandig kunnen werken Beeld © Archiefbeeld ANP

Waar de financiële sector het aantal banen ziet teruglopen, is er in het onderwijs een tekort aan mensen. De financiële sector, docentenopleidingen en werkgevers in het onderwijs gaan nu samenwerken om mensen om te scholen tot leerkracht. "Dit is wel wat anders dan private banking, maar echt heel leuk."

Vandaag wordt het convenant 'Aan de slag in de klas' getekend door alle betrokken partijen om zo personeel van financiële instellingen, dat boventallig is of dreigt te worden, voor de klas te krijgen.

Daling werkgelegenheid versus tekort

Het idee komt uit de koker van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars, met behulp van de Vereniging Hogescholen, dat een groot deel van de docentenopleidingen voor het basis- en voortgezet onderwijs verzorgt.

"Voor ons snijdt het mes aan twee kanten. We hebben als sector ook belang bij goed onderwijs, anderzijds daalt de werkgelegenheid in onze sector al jaren en onder andere door digitalisering voorzien we dat die trend ook in de komende jaren doorzet", licht NVB-voorzitter Chris Buijink toe in een persbericht. "Op deze manier is iedereen dus geholpen." 

Van Rabo naar Pabo

In 2016 startte de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO) al het project 'Van Rabo naar Pabo'. Drie bankmedewerkers werden opgeleid tot docent. Sommigen kregen de kosten vergoed door de bank. "We wilden op die manier zij-instromers aantrekken en zagen het tekort aan docenten al aankomen", vertelt Kim Verkerk, hr-adviseur bij SKO. "De wens voor een diverser personeelsbeleid speelde ook mee."

Niet iedere directeur van de aangesloten 28 basisscholen stond hierom te springen. "De ervaringen met zij-instromers zijn niet allemaal positief", vertelt ze. "Door het gebrek aan ervaring werden verwachtingen niet altijd waargemaakt." Nu is dat wel anders.

Er is namelijk extra begeleiding ingeroepen in de vorm van een starterscoach. Verkerk: "Daarna hebben we ervoor gezorgd dat zij-instromers genoeg praktijkuren draaien en hebben we ze geholpen bij de juiste balans tussen werk en privé." Juist omdat werknemers in het onderwijs hier vaker last van hebben.

Stapje terug in functie

Eén van die zij-instromers is Sebastian Doeze Jager (37, foto onder). Hij werkt inmiddels dertien jaar voor de Rabobank, als laatste op de afdeling private banking. Hij was toe aan iets anders en dacht in eerst instantie aan zij-instromen op een middelbare school.

Het werd het basisonderwijs. "Het is echt heel leuk om met kinderen te werken die willen leren en het vak is diverser. Het bevalt echt heel goed."

Sebastian Doeze Jager is vandaag begonnen met zijn stage in de kleuterklas. Beeld © Eigen beeld

Sinds september werkt hij drie dagen bij de bank, waar hij wel een stapje terug moest doen omdat hij het anders niet kon combineren. Doeze Jager loopt daarnaast twee dagen in de week stage en gaat op dinsdag- en donderdagavond naar de Pabo. "Wel druk ja, maar het is maar voor twee jaar."

Bij zijn keuze om de overstap naar het onderwijs te maken, was het lerarentekort niet een reden. "Al is het natuurlijk wel prettig om te weten dat ik straks een baan heb." SKO geeft een baangarantie bij één van de 28 basisscholen.   

Hybride docentschap

Naast een samenwerking met de financiële sector bestaan er al tal van andere trajecten voor zij-instromers in het onderwijs, zoals in Eindhoven. Daar bestaat sinds vorig jaar het zogenoemde hybride docentschap. Werknemers van technische bedrijven wisselen hun werkzaamheden daar af met lesgeven. 

De Vereniging Hogescholen is heel blij met deze initiatieven. Maar, zo benadrukt een woordvoerder, 'ze dragen bij aan het oplossen van het lerarentekort maar zijn niet dé oplossing'. "Daarvoor is het lerarentekort te groot."

Lerarentekort - grens bereikt

Het lerarentekort, met name in het basisonderwijs, wordt steeds meer zichtbaar. In Zaandam heeft een school noodgedwongen een vierdaagse week ingesteld. Ramingen van de rijksoverheid gaan uit van een tekort van ruim 4100 fte (voltijdbanen) in het basisonderwijs in 2020 en 11.000 fte in 2027.  

De overheid stelt zelf dat de grens van het lerarentekort is bereikt. Via zes hoofdlijnen werkt het aan een oplossing. Eén daarvan is zij-instroom bevorderen. Behoud van leraren is ook een belangrijk punt. Om de werkdruk te verminderen, stelt het kabinet structureel 430 miljoen euro beschikbaar. 

Bron • RTL Z / Maaike Homan