Carrière

Akkoord in EU: kraamverlof vaders straks minimaal tien dagen

24 januari 2019 18:06

Beeld ©

Vaders krijgen recht op minimaal tien dagen kraamverlof als hun partner is bevallen. Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben daarover een akkoord bereikt.

Verantwoordelijk EU-commissaris Marianne Thyssen sprak van 'een goede dag voor sociaal Europa, vooral voor families'.

Werkgevers zullen over die tien dagen minstens het loon moeten betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte.

Van vijf naar tien dagen

In Nederland is dit jaar het volledig betaald partnerverlof verhoogd van twee naar vijf dagen. Dat wordt dus waarschijnlijk tien dagen. Als de wet formeel is goedgekeurd, hebben de lidstaten drie jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

De nieuwe regeling gaat ook gelden voor partners van gelijk geslacht in landen waar dat nationaal is geregeld.

Recht op flexibele werktijden

Daarnaast krijgen werknemers recht op vijf dagen mantelzorgverlof per jaar. Ook krijgen ouders formeel het recht hun werkgever te vragen om flexibele werktijden.

Verder is afgesproken dat ouders maximaal twee maanden van het ouderschapsverlof mogen overgedragen aan de partner. Nu zijn drie maanden overdraagbaar. Die aanpassing moet leiden tot een betere verdeling van de zorgtaken en geeft ouders volgens Thyssen 'echt een keuze om te kiezen hoe ze de zorg willen invullen'.

Bron • RTL Nieuws